vestnik

Samomor varnostnika: Sodelavca sta ravnala malomarno 

Andrej Bedek, 22. 11. 2018
Pixabay
S službeno pištolo si je vzel življenje. Fotografija je simbolična. 
Črna kronika

Ministrstvo za notranje zadeve je opravilo nadzor v soboški enoti varnostne službe Aktiva varovanje, potem, ko si je eden od varnostnikov avgusta s službeno pištolo vzel življenje. Podjetje je ravnalo v skladu z zakonom, malomarna pa sta bila zaposlena, ki sta skrbela za hrambo orožja, in tako kršila zakonodajo, so ugotovili na ministrstvu za notranje zadeve. 

Inšpektorat za notranje zadeve je končal inšpekcijski nadzor v murskosoboški enoti družbe za varovanje Aktiva varovanja. Nadzor je bil posledica dogodka iz zadnjega avgustovskega ponedeljka, ko je na Goričkem odjeknila žalostna vest, da si je moški, po poklicu varnostnik, v gozdu blizu svojega doma vzel življenje. Ker je to storil s službeno pištolo, je tragična zgodba odprla vprašanje, kako se je lahko zgodilo, da je pištolo iz službe odnesel domov.

"Izgubili smo enega izmed pomembnih stebrov delovanja na področju zasebnega varovanja v poslovni enoti Murska Sobota, ki je bil s svojim delom in odnosom vzor vsem sodelavcem. Ob izgubi sodelavca smo zelo prizadeti," so ob robu tragičnega avgustovskega dogodka sporočili iz družbe Aktiva varovanje, na naše vprašanje, kako je v podjetju poskrbljeno za hrambo orožja, pa so takrat odgovorili, da skladno z zakonodajo, in zapisali še: "V prostorih, kjer se vršita hramba in primopredaja orožja, zagotavljamo ustrezno raven tehničnega in mehanskega varovanja."


"V tej poslovni enoti sta bila zaradi razjasnitve vseh dejstev in okoliščin opravljena dva inšpekcijska pregleda, pregledana je bila tudi določena dokumentacija podjetja, ki se je nanašala na ravnanje z službenim orožjem, dodatno pa so bile preverjene še nekatere podrobnosti. V inšpekcijskem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je podjetje Aktiva Varovanje PE Murska Sobota ravnalo skladno z določili Zakona o orožju. V samem nadzoru pa je bilo ugotovljeno, da dve odgovorni osebi, ki sta bili v podjetju imenovani in pooblaščeni skrbeti za hrambo, nošenje in prenos orožja ter streliva v skladu z določili Zakona o orožju, nista ravnali v skladu z navodili delodajalca in v nasprotju z določili Zakona o orožju, Pravilnika za izvajanje zakona o orožju in Pravilnika o tehničnih pogojih varovanja prostorov, kjer se nahaja orožje, redu na strelišču in pogojih za izvajanje streljanja. Zoper odgovorni osebi je prekrškovni organ Inšpektorat RS za notranje zadeve uvedel postopek o prekršku in bo zoper njiju ukrepal skladno z določili Zakona o prekrških in Zakona o orožju," so za Vestnik.si pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve.


Varnostne družbe morajo orožje hraniti v prostoru, ki je tehnično varovan, in v železnih ognjevarnih omarah oziroma sefih. »Orožje in strelivo se morata praviloma hraniti v prostorih, kjer ima varnostna družba svoj sedež. Izjemoma se lahko orožje hrani tudi na sedežu njene enote, če je hramba tam bolj smotrna in je imenovana tudi odgovorna oseba, ki skrbi za hrambo orožja,« so v luči avgustovskega dogodka pojasnili na ministrstvu za notranje zadeve. V skladu z zakonom o orožju smejo varnostniki orožje nositi le pri opravljanju službe varovanja, zunaj tega časa pa orožja ni dovoljeno nositi. To pomeni, da mora varnostnik, ko službo konča, orožje tam tudi pustiti.
Preberite tudi: Tragedija na Goričkem

Igor Napast
Očitno ni bilo vse po črki zakona pri hrambi orožja v varnostni službi Aktiva varovanje.