vestnik

Spet od začetka o energetski obnovi bolnišnice

ABE, 9. 11. 2019
Nataša Juhnov
Še enkrat se bo razsojalo, ali so med energetsko obnovo poslopij murskosoboške bolnišnice obšli zakon.
Črna kronika

Višje sodišče je razveljavilo sodbo, po kateri je bil direktor murskosoboške bolnišnice Bojan Korošec obsojen zaradi kaznivega dejanja na škodo Evropske unije.

Mariborsko višje sodišče je sodbo v primeru Energetska obnova Splošne bolnišnice Murska Sobota razveljavilo in primer vrnilo v ponovno odločanje na prvo stopnjo. Stanislav Žižek, sodnik Okrajnega sodišča Murska Sobota, je decembra lani v primeru sprejel obsodilno sodbo. Zaradi domnevnih nepravilnosti med energetsko obnovo Splošne bolnišnice Murska Sobota (SBMS) je Žižek takrat obsodil direktorja bolnišnice Bojana Korošca ter Ivana Hercoga in Draga Štrafela, ki sta bila nadzornika energetske obnove. Korošcu je izrekel pogojno kazen pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, Hercogu in Štrafeli pa pogojno kazen štiri mesece zapora, prav tako s preizkusno dobo dveh let. A sodba ni obstala. Kdaj se bo vnovič začelo presojanje, ali so akterji, ki so sodelovali pri energetski obnovi bolnišnice, morda prestopili črko zakona, še ni določeno. Korošec je obtožen storitve kaznivega dejanja na škodo Evropske unije, Hercog in Štrafela pa pomoči pri tem dejanju. 

2d61358ffaa10aa874165f341caefde8
Nataša Juhnov
Bojan Korošec je na sodišču povedal, da so pri obnovi ravnali kot dober gospodar.

Posel za izvedbo energetske obnove bolnišnice je dobilo murskosoboško podjetje Blisk, med obtoženimi, da je med obnovo domnevno ravnala nezakonito, je bil tudi Boris Goldinskij, nekoč prvi človek družbe Blisk, ki pa ga je Žižek decembra lani oprostil, ker v spisu ni bilo dovolj dokazov za njegovo obsodbo. Korošec, Hercog in Štrafela so bili na sojenju obsojeni, ker so v kotlovnico vgradili pet turbin za kogeneracijo – sočasno pretvarjanje zemeljskega plina v električno in toplotno energijo – brez kompresorjev, v zahtevkih za poplačilo iz nepovratnih sredstev pa je bilo prikazano, kakor da so vgrajene dražje turbine s kompresorji, kar je bilo naposled tudi plačano. Razlike je bilo 14 tisoč evrov. Cenejše turbine brez kompresorjev so sicer vgradili, ker jim je vmes uspelo povečati pretok plina, kompresorji pa tako niso bili več potrebni. 

506003d9ea3e2eacd75632111d66add1
Aleš Cipot
Splošna bolnišnica Murska Sobota

V letu 2010 je murskosoboška bolnišnica dobila odobrenih dobrih 4,8 milijona evrov nepovratnih sredstev iz evropskega in slovenskega proračuna za sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb. Ker pa se je izkazalo, da so se zgodile nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročanja, je bolnišnica sicer morala vrniti 2,2 milijona evrov tega denarja.

Besedo je na sodišču dobil tudi direktor SBMS Bojan Korošec. »To je bil velik projekt, ki so ga vodile naše strokovne službe. Šele ko sem videl, da je izvajalec del razlike v ceni turbin poračunal, sem opazil, da so bile pomotoma plačane dražje turbine. SBMS ni oškodovana niti ni bil oškodovan nihče drug. Obnašali smo se transparentno in tako se vedno obnašamo. Vse je tudi pregledala Komisija za preprečevanje korupcije in v naših postopkih ni našla nobenega suma morebitnega koruptivnega ravnanja,« se je pred sodnikom Žižkom zagovarjal direktor murskosoboške bolnišnice.