vestnik

V Martjancih živijo v strahu pred novo nesrečo

Andrej Bedek, 15. 10. 2020
Jure Zauneker
Cestni odsek na koncu naselja Martjanci v smeri Moravskih Toplic je del državne ceste Martjanci–Dolga vas, ki je zaradi lokalnega in turističnega prometa vsako leto bolj obremenjena. Vozniki v tem delu državne prometnice pogosto ne upoštevajo tudi omejitve hitrosti, ki je 50 kilometrov na uro.
Črna kronika

Poleg hitrih voznikov k nevarnosti prispevajo žive meje, ki so zasajene preblizu cestišča in zastirajo pogled ob vključevanju v promet.

Po nedavnem trčenju voznika avtomobila in motorista v zadnjem desnem ovinku ceste skozi Martjance proti Moravskim Toplicam je nekaterim domačinom prekipelo. Pristojne pozivajo k ukrepom za izboljšanje prometne varnosti na tem odseku državne ceste Martjanci–Dobrovnik, ki velja za prometno zelo obremenjenega. Po podatkih avtomatskega števca prometa ga v povprečju prevozi kar 5677 vozil na dan.

prometna-nesreča, motorist, osebni-avtomobil
Damjana Nemeš
Prometni policisti so z ogledom kraja nesreče, zbiranjem obvestil in najdenih sledi po trčenju dognali, da sta oba udeleženca v septembrski nesreči kršila prometna pravila.

Kaj je šlo narobe tisti septembrski ponedeljek? Eden od domačinov se je z dvorišča stanovanjske hiše z osebnim vozilom vključeval v promet na državno cesto, ko je po njej pripeljal voznik motornega kolesa. Motorist se trčenju z avtomobilom ni mogel izogniti, padel je in se poškodoval. Prometni policisti so z ogledom kraja nesreče, zbiranjem obvestil in najdenih sledi po trčenju dognali, da sta oba udeleženca v nesreči kršila prometna pravila. »Vozniku osebnega avtomobila je bila izrečena sankcija zaradi neupoštevanja prednosti, vozniku motornega kolesa pa sankcija zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo,« je ugotovitve prometnih kolegov povzela Suzana Rauš, tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

V štirih letih 747 prekrškov
Policisti Policijske uprave (PU) Murska Sobota so na odseku državne ceste Martjanci–Dobrovnik od leta 2016 obravnavali 13 prometnih nesreč, v katerih se je en človek težje telesno poškodoval. Sedem ljudi je bilo lažje poškodovanih, v petih nesrečah je pokala le avtomobilska pločevina. Modrouniformiranci so v enakem obdobju na omenjenem odseku ceste ugotovili 747 kršitev prometne zakonodaje – največ kršitev je bilo povezanih s hitrostjo. Pripadniki murskosoboške PU na tem odseku meritve hitrosti pogosto opravljajo z merilnikom, vgrajenim v kombinirano vozilo. Tudi tako želijo sporočiti, da je zaradi dogodkov na prometnici med Martjanci in Dobrovnikom prednostna in ena najpoglavitnejših nalog pomurske policije zmanjšanje prevelikih hitrosti v prometu. Največ ukrepov, ki jih v prometu na pomurskih cestah izrečejo policisti, se nanaša prav na prekoračitve hitrosti. Povprečno je v enem letu vseh policijskih ukrepov v prometu v Pomurju okoli 25 tisoč.

Vaščani bi otok ali radar

Vaščani, ki stanujejo ob koncu naselja Martjanci, pa so že pred to nesrečo pripravili nabor ukrepov, s katerimi bi preprečili tovrstne dogodke. Ena od predlaganih rešitev je postavitev cestnega otoka. Domačini so prepričani, da bi ta pripomogel k zmanjševanju hitrosti vožnje po glavni cesti, kar je še posebej pomembno za starejše voznike, ki se na tem odseku vključujejo v promet s svojih dvorišč.
Po mnenju krajanov bi k večji varnosti vseh udeležencev v prometu lahko pripomogla tudi dograditev pločnika na drugi strani tega cestnega odseka in vsaj enega prehoda za pešce. Ker so tudi sami obveščeni, da policisti z meritvami hitrosti na tem odseku zaznavajo pogoste prekoračitve, podpirajo postavitev stacionarnega merilnika hitrosti, ki bi deloval 24 ur.
Krajani so svoje pripombe poslali PU Murska Sobota, ki jim je v odgovor zapisala, da če vozniki upoštevajo omejitev hitrosti, vključevanje v promet z dovozov ne bi smelo povzročati težav. PU Murska Sobota je zapisala še, da bi bil ta odsek lahko problematičen zaradi pogostih prekoračitev hitrosti.
Vaščani Martjanec tako zdaj le odštevajo čas do nove nesreče in se bojijo, da sprememb prometnega režima ne bo, dokler ne bo več nesreč.

Varno, dokler se upoštevajo pravila

Direkcija za infrastrukturo državno cesto R2-442 oziroma odsek Martjanci–Dobrovnik uvršča med regionalne ceste 2. reda in glede na prometno funkcijo med zbirno cesto, ki povezuje občinski središči Martjance in Dobrovnik. Po podatkih direkcije je do zadnje prometne nesreče na omenjenem odseku ceste prišlo zaradi izsiljevanja prednosti voznika osebnega vozila. »Takšnega ravnanja voznikov ni možno preprečevati s tehničnimi ukrepi. Upravljavci cest se pogosto srečujemo s pričakovanjem javnosti, da bo s tehničnimi ukrepi preprečeno nespametno ravnanje voznikov. Promet je kompleksen sistem, ki se lahko odvija relativno varno, dokler vsi udeleženci spoštujejo dogovorjena pravila obnašanja,« so nam odgovorili na direkciji.  »Obenem direkcija aktivno spremlja prometne razmere na državnih cestah na območju Pomurja in v okviru svojih pristojnosti ter na podlagi veljavne zakonodaje izvaja določene kratkoročne ukrepe prometne varnosti,« so še zapisali, s predlogom postavitve stacionarnega merilnika hitrosti ali radarja kot ukrepom za večjo prometno varnost na omenjenem odseku pa da niso seznanjeni.

martjanci
Jure Zauneker
Cesta skozi Martjance

Žive meje so speče pasti

Poleg nespoštovanja omejitve hitrosti, 50 kilometrov na uro, in velike obremenjenosti ceste zaradi lokalnega in turističnega prometa k nevarnosti omenjenega odseka prispeva še nekaj drugih dejavnikov. Zaradi ovinka je skrajšano oziroma omejeno vidno polje udeležencev v prometu, ki vozijo skozi Martjance v eno ali drugo smer, in stanovalcev ob cesti, ki se vključujejo v promet.

Diplomirani inženir prometa Jože Škrilec, ki je tudi izvedenec za področje prometnih nesreč, pa opozarja še na žive meje, ki so po njegovem mnenju zasajene preblizu cestišča in zastirajo pogled na vozišče. »Policisti v tem delu pogosto opravljajo meritve hitrosti, tako da težko govorimo o prevelikih hitrostih. Že na prvi pogled je jasno, da je večina živih mej zasejanih v tako imenovanem cestnem svetu,« je po ogledu prizorišča nesreče ugotovil prometni strokovnjak.

prometna-nesreča, motorist, osebni-avtomobil
Damjana Nemeš
Prometna nesreča v Martjancih.


Po vsaki prometni nesreči se zastavlja enako vprašanje – zakaj prihaja do nesreč? Škrilec pravi, da mora odpovedati vsaj eden od treh dejavnikov: človek, vozilo in cesta z okolico. Človek s svojim nepravilnim ravnanjem v prometu je eden od glavnih vzrokov za nesreče, prav tako prevozna sredstva in njihovo slabo tehnično stanje. Ceste z okolico so torej prav tako vzrok za nesreče, čeprav se pri nas prometne nesreče, še pravi Škrilec, v tej smeri ne raziskujejo. Čeprav vemo, kje so nevarni odseki in kaj bi bilo treba narediti, da jih odpravimo, se to ne zgodi. »Dvomim, da si je kdo iz direkcije dejansko ogledal stanje na tem odseku, da bi videl, kje stojijo žive meje, in sprejel temu primerne ukrepe,« je sklenil sogovornik.

Pobudo bodo obravnavali
V Občini Moravske Toplice so seznanjeni s prometno problematiko v Martjancih. Simona Kelemen iz občinske uprave je pojasnila, da nimajo pristojnosti upravljanja in vzdrževanja omenjene prometnice, ker gre za državno cesto, ki je v upravljanju direkcije za infrastrukturo. Pregled in vzdrževanje državne ceste pa na tem odseku opravlja Cestno podjetje Murska Sobota. »Občina lahko predlaga postavitev prometne opreme in signalizacije na podlagi izdanega soglasja upravljavca državne ceste. Pobuda za postavitev stacionarnega merilnika hitrosti bo obravnavana na prihajajoči seji sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Moravske Toplice. Na podlagi njihove odločitve se bodo začele nadaljnje aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti v Martjancih,« je razložila Kelemenova.

MARTJANCI nesreča promet