vestnik

(FOTO) Takšna bo nova podoba Kocljeve ulice

Od začetka junija na Kocljevi potekajo dela za ureditev talnih površin. Hkrati se zaključuje gradnja novega poslovno-stanovanjskega objekta. Predvidoma se bodo dela, ki vključujejo podaljšanje širokega pločnika in kolesarske steze, dodatna parkirna mesta, zasaditev dreves, umestitev stojal za kolesa, izboljšanje prehoda za pešce in gradnja cestnega priključka, zaključila še ta mesec. Sicer pa dela prometne ureditve Kocljeve ulice predstavljajo samo 1. fazo rekonstrukcije, ki jo finančno krijeta Mestna občina Murska sobota in zasebni investitor. Fotografije Nina Klement