vestnik

Dela, ki ohranjajo identiteto lokalne skupnosti

A. Nana Rituper Rodež, 7. 6. 2020
Nataša Juhnov
Klaudija Sedar pravi, da imajo v domoznanski zbirki kar nekaj dragocenosti in raritet.
Popularno

Nove knjižne izdaje, ki se tičejo Pomurja in Porabja. Da bi bolje poznali zgodbe domačega okolja.

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota (PIŠK) je pred kratkim na svoji spletni strani vzpostavila novo podstran Domoznanske novitete, na kateri bodo sproti predstavljali nove izdaje knjig domoznanskega značaja, ki se navezujejo na Pomurje in Porabje in so dostopne v njihovi knjižnici. Za to obliko promocije in nov pristop podajanja informacij v virtualnem svetu, kjer so te dostopne vsakomur, so se odločili z namenom, da se ob starejšem domoznanskem gradivu, kateremu v knjižnicah posvečajo posebno pozornost, izpostavi tudi novo gradivo in nove izdaje z domoznanskega področja, je povedala dr. Klaudija Sedar z oddelka za domoznanstvo.

pišk, pokrajinska-in-študijska-knjižnica-murska-sobota, klaudija-sedar
A. Nana Rituper Rodež
V lanskem prekmurskem letu je izšlo kar nekaj del, ki so dopolnila domoznansko zbirko Pokrajinske in študijske knjižnice, novosti pa lahko odslej spremljate na njihovi spletni strani.

V domoznanskih novitetah najdete naslovnico knjige, informacije o izidu in kratek vpogled v publikacijo z osnovnimi bibliografskimi informacijami. Na tak način bodo opozarjali na novo domoznansko gradivo in vabili k izbiri del, s pomočjo katerih lahko bolje spoznamo domače okolje, ki spodbujajo k dvigu bralne kulture, prispevajo k prepoznavnosti kulturne ustvarjalnosti, nudijo podporo raziskovalcem in vsem, ki jih domače zgodbe pritegnejo in zanimajo. Taka predstavitev novega domoznanskega gradiva je nedvomno dobrodošla in koristna pridobitev za uporabnike, lokalno skupnost in tudi širšo okolico.

Zbranih je že nekaj novih izdaj za mlade in odrasle, ki so izšle v letošnjem letu. Predstavljeni so roman Branka Šömna Tišina za oči, ljubezenski roman Pot med dvema rekama Borisa Brunca, roman Olge Gutman Krivo je lectovo srce, roman Vanje Lebar Madam E2, zbornik v madžarskem jeziku Az Also-Lendvai Hirado megjelenesenek 130. evforduloja, ki ga je uredil Albert Halasz, ter za mlajše strip Mikija Mustra z besedilom Cirila Galeta Skozi čas in prostor: Čudežno potovanje Zvitorepca, Trdonje in Lakotnika. Seznam del sproti, kakor gradivo prihaja v knjižnico, dopolnjujejo.

V arhivih PIŠK hranijo izjemno bogato zbirko domoznanskih del, ki so jih v preteklosti podrobneje predstavljali na različnih tematskih razstavah, predavanjih ali drugih dogodkih. Domoznanske raritete, ki jih ne moremo vzeti vedno v roke, pa so med drugim začeli predstavljati preko virtualnih domoznanskih večerov na knjižničnem YouTube kanalu, zdaj pa dodajajo še promocijo domoznanskih novitet in s tem prispevajo k promociji celotne domoznanske zbirke. Ta je velikega pomena zato, ker je tista, pravi Sedarjeva, ki ohranja identiteto lokalne skupnosti. Je prvovrsten vir informacij o življenju v lokalni skupnosti v določenih zgodovinskih obdobjih in tudi o kulturnih zakladih, ki nam z različnih vidikov in področij predstavljajo in širijo znanje o domu.