vestnik

Dvajset let folklorne skupine iz Bogojine

Jože Gabor, 25. 2. 2019
Jože Gabor
Člani folklorne skupine iz Bogojine s podmladkom. 
Popularno

Plešejo prekmurske in porabske plese. Kakovost svojega dela so dokazovali tudi na regijskem in državnem srečanju

V vaško-gasilskem domu v Bogojini so s posebno prireditvijo proslavili dvajset let folklorne skupine, ki deluje pri Kulturno-umetniškem društvu Jožefa Košiča Bogojina.
Ob jubilantih in podmladku folklorne skupine so nastopili še gostje: akademska folklorna skupina KUD Študent iz Maribora, Vokalni kvintet Aeternum in pevci ljudskih pesmi Društva upokojencev Moravske Toplice. Na prireditvi so bogojinskim folklornikom, ki plešejo že več kot pet let, podelili priznanja Javnega sklada za kulturne dejavnosti in KUD Jožefa Košiča Bogojina.
Slavnostni govornik je bil etnokoreolog Mirko Ramovš, ki je sestavil več kot petdeset koreografij slovenskih ljudskih plesov. Poudaril je pomen kakovostnega ohranjanja izročila, pri čemer so folklorniki iz Bogojine gotovo dober zgled. »Poustvarjalna folklorna dejavnost je izključno ljubiteljska in je po svoji naravi zahtevna dejavnost, saj vključuje ples, petje, instrumentalno glasbo, igro, kostumografijo in tudi znanje odrskih zakonitosti. Folklorne skupine so od samih začetkov nastajale zato, da bi poustvarjale žive, zamirajoče ali že pozabljene oblike ljudskega duhovnega bogastva, jih predstavljale javnosti in jih na ta način ohranjale zanamcem. To je njihova naloga. Če tega ne opravljajo, naj se predstavljajo le kot plesne skupine.« Na srečo se velika večina slovenskih folklornih skupin zaveda nalog in dolžnosti folklorne dejavnosti, je še dejal.
Obiskovalce prireditve je nagovoril tudi župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač, ki je povedal, da so folklorniki v teh dvajsetih letih s svojimi nastopi popestrili marsikatero prireditev v občini in drugod ter svojo kakovost dokazali tudi na regijskih in državnih srečanjih.


Folklorna skupina iz Bogojine se je najprej predstavila s plesi iz Prekmurja, avtor odrske postavitve je Mirko Ramovš. Postavitev vključuje plese šamarjanka, šouštarska, gospoud gospa in mat potice pečejo. Ta sklop so prvič zaplesali leta 2008. Sledila je avtorska postavitev goričkih plesov, katere avtor je Matjaž Cerovšek, novejšo priredbo sklopa, ki so ga prvič zaplesali leta 2001, pa je naredila Valerija Žalik. Prireditev so sklenili z avtorsko odrsko postavitvijo Od Kerke do Rabe, katere avtorja sta Matjaž Cerovšek in Valerija Žalik. Folklorna skupina iz Bogojine je pred dvajsetimi leti začela delovati pod mentorstvom Milene Špilak, potem je vodenje prevzel Matjaž Cerovšek, ki jo vodi še danes. Nekaj časa je bila mentorica tudi sedanja predsednica KUD Jožefa Košiča Bogojina Stanka Sukič.

Jože Gabor
Kaj zdaj berejo drugi