vestnik

Mladi raziskovali veščine, pomembne za zaposlitev

Maja Hajdinjak, 22. 11. 2018
Arhiv Društva Elu
Popularno

Projekt je organiziralo Društvo za spodbujanje neformalnega izobraževanja ELU 

Projekt Powered by Nature II je potekal med 18. in 28. oktobrom 2018 na Hodošu. Združil je mlade udeležence iz šestih evropskih držav – Španije, Litve, Bolgarije, Estonije, Hrvaške in Slovenije. V desetih dneh projekta so udeleženci raziskovali veščine, potrebne za bodočo zaposlitev. Powered by Nature II je nadaljevanje začetnega projekta Powered by Nature, ki pa se je ukvarjal s tematiko kreativnosti in veščinami reševanja problemov.

Powered by Nature in Powered by Nature II sta potekala v okviru Erasmus+: Youth in Action programa, ki se izvaja s podporo Evropske komisije. Cilj takšnih projektov je podiranje predsodkov, širjenje obzorij mladih in utrjevanje občutka medsebojne povezanosti. Osnovna ideja teh projektov temelji na konceptih neformalne izobrazbe, deljenja izkušenj in priložnostnega učenja.


762e88c10d0581889e613da8bef5b56b
Arhiv Društva Elu

Projekt, izveden na Hodošu, ni bil izjema in se je tako spopadel z obravnavano tematiko bodočih zaposlitev na alternativen način. Kot je razvidno iz samega naslova projekta, je bil osnovan na ideji, da naše sposobnosti izvirajo iz nas samih, iz naše človeške narave. World Economic Forum je nedavno objavil raziskavo, ki je izpostavila 10 veščin, potrebnih za zaposlitev v letu 2020. Na projektu Powered by Nature II so bile izvedene delavnice v povezavi s čustveno inteligenco, samozavedanjem, izražanjem, vodenjem skupin in reševanjem konfliktov.


Aktivnosti so bile razgibane in interaktivne, vključevale so mnogo več kot samo enostavno predavanje teorije. Udeleženci so naučeno preizkusili tudi v praksi, v centru Murske Sobote, kjer so v podjetniško naravnani aktivnosti sodelovali s prebivalci v zamenjevanju preprostih predmetov.

f07ea52228160effca6d4bcc9611913f
Arhiv Društva Elu

Udeleženci so se v tem času naučili mnogo o sebi, o soljudeh in o tujih kulturah.

e07bdcfbba0c2547fda27b751adbc788
Arhiv Društva Elu