vestnik

Policisti se morajo še vedno ukvarjati s tolarji

Mihael Korsika, 20. 6. 2019
Bobo
Kazni v zakonu o javnem redu in miru so še vedno zapisane v tolarjih.
Slovenija

Čeprav je Slovenija skupno evropsko valuto začela uporabljati že leta 2007, morajo policisti pri uporabi zakona o javnem redu globe še vedno preračunavati iz tolarjev v evre. To po mnenju sindikata predstavlja nepotrebno administracijo in dogajajo se tudi napake pri preračunavanju na dve decimalni mesti natančno.

Sindikat policistov Slovenije je na svoji spletni strani znova opozoril, da se število in obseg nalog policije iz leta v leto povečujeta, pri čemer posledično narašča število administrativnih opravil, ki jih morajo opraviti varuhi in varuhinje reda in miru.

Ob tem v sindikatu zaznavajo zmanjševanje števila aktivnih policistov, ki morajo opraviti vse naloge, medtem ko trenutno veljavni predpisi, navodila in usmeritve »vsekakor zahtevajo prevelik obseg administrativnega dela«.

Preračunavanje na dve decimalki

Svoje stališče so podkrepili z dvema primeroma, ki se dotikata obravnave nezakonitih migracij in zakona o varstvu javnega reda in miru, ki ima le 30 členov. Slednji je začel veljati sredi julija leta 2006, ko so bili v državi edino uradno plačilno sredstvo tolarji, v katerih so bile v zakonu predpisane tudi globe za kršenje, slabih šest mesecev kasneje pa je Slovenija prevzela skupno evropsko valuto evro. Policistom težave povzroča nedoslednost zakonodajalca, ki mu po dobrih 12 letih ni uspelo posodobiti zakona tako, da bi bile globe zapisane v evrih. Policisti zato že ducat let sami preračunavajo kazni iz tolarjev v evre.

»Navedeno dejstvo pri vsakdanjem delu policistov zagotovo predstavlja dodatno nepotrebno administriranje, saj za seboj potegne najprej preračun globe iz tolarjev v evro, nato sledi izračun polovičke, kjer je treba posebej paziti pri zaokroževanju zneska globe, in sicer na dve decimalni mesti natančno,« opozarjajo v Sindikatu policistov Slovenije. V nekaterih primerih morajo po pojasnilih sindikata odšteti še znesek, ki se upošteva kot nadomestilo za čas morebitnega pridržanja.

»Kljub takšnim in drugačnim pripomočkom postopek policistom predstavlja samo nekaj dodatnega 'nepotrebnega' dela,« poudarjajo policisti. Temu bi se lahko preprosto izognili z »modernizacijo« zakona, s katero bi vanj vnesli zneske v evrih. »Obenem pa bi se zagotovo zmanjšalo število napak, ki nastajajo pri preračunavanju,« dodajajo v sindikatu.

tabela, globe
Novice Svet24
Za lažje preračunavanje smo za policiste preračunali nekatere globe, zapisane v zakonu o javnem redu in miru.

26 opravil ob obravnavi prebežnika

Policiste močno obremenjuje tudi administracija ob obravnavi nelegalnih prebežnikov, v sklopu katere morajo izvesti »približno« 26 opravil. To po trditvah sindikata prinaša nepredstavljivo količino administrativnega dela.

»Nemalokrat se zgodi, da nelegalni prebežnik, ko izve, da bo vrnjen v državo, od koder je nezakonito vstopil v Slovenijo, po obravnavi izrazi še prošnjo za mednarodno zaščito. S tem je ves predhodni postopek zaključen, obravnava osebe pa se spet začne od začetka, torej s čiste ničle,« opozarja sindikat.

Številni postopki se celo podvajajo. »Obstaja cela vrsta postopkov, ko se najprej izpolnjujejo obrazci, zatem pa se ta ista vsebina še enkrat vnaša v različne informacijske sisteme policije,« pojasnjujejo. Samo za izvedbo postopka ugotavljanja identitete mora policist najprej izpolniti kartonček ter nato podatke vnesti v nacionalni informacijski sistem policije.

V sindikatu opozarjajo, da prevelik obseg administrativnega dela pri policistih povzroča nepotreben stres. »Občasno se zaradi tega pri posameznih zaposlenih v policiji pojavlja tudi izgorelost,« poudarjajo.

Ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja zato pozivajo, naj pojasni, kako bo pristopil k tej tematiki v luči zmanjševanja administrativnih ovir in bremen. Poklukar je namreč na novinarski konferenci neposredno po prevzemu mandata povedal, da bosta med prednostnimi področji njegovega dela tudi digitalizacija in poenostavitev določenih postopkov na ministrstvu in tudi v policiji, je še spomnil sindikat.

begunci, prebežniki
STA
Ob obravnavi nelegalnih prebežnikov morajo policisti izvesti približno 26 opravil.