vestnik

(FOTO) 4. festival juda za vse Jože Škraba v soboški dvorani OŠ I

Vestnik.si, 12. 12. 2021
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.
Šport

Več kot 25 let inkluzivnega juda v Sloveniji - Tekmovalke in tekmovalce je nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

V Murski Soboti je potekal letošnji osrednji nacionalni dogodek inkluzivnega juda, 4. Festival juda za vse Jože Škraba. Gre za trojno državno prvenstvo inkluzivnih judoistov, veteranov in ekip, kjer tekmujejo na istem dogodku različne skupine tekmovalcev, na njih pa so vabljeni tudi veterani juda iz lokalnega okolja ter inkluzivni judo klubi iz tujine. Dogodka, na katerem je zbrane pozdravil tudi predsednik republike Borut Pahor in ki je bil hkrati zaznamovanje več kot 25 let inkluzivnega juda v Sloveniji, so se udeležili tudi Cveto Uršič, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, direktorica Direktorata za šport pri Ministrstvu za šolstvo in šport Dr. Mojca Doupona, župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, župan občine Beltinci Marko Virag, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdan Gabrovec in predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc.

inkluzivni-judo, murska-sobota, festival, jože-škraba
Judo zveza Slovenije.
Slavnostni govorec predsednik RS Borut Pahor.

Slovenski judo klubi, združeni v Judo zvezi Slovenije, že več kot 25 let poleg večinske vključene populacije vseh starostnih in socialnih kategorij skrbijo tudi za otroke z motnjami avtističnega spektra, za žrtve raznoraznih zlorab, ki jih s pomočjo vadbe juda ponovno vključujejo v skupnosti. Judo vadijo osebe s cerebralno paralizo, osebe z Downovim sindromom, intelektualno in telesno ovirani, v okviru JZS pa so razvili tudi program vadbe za osebe s težavami v duševnem zdravju, kar je zagotovo evropska posebnost. Kmalu pa bo v slovenskih klubih ali v dnevnih centrih za starostnike po Sloveniji organizirana tudi rekreativna vadba juda za starostnike.

inkluzivni-judo, murska-sobota, festival, jože-škraba
Judo zveza Slovenije.
Slavnostni gostje na 4. festivalu juda za vse Jože Škraba.

Predsednik republike Borut Pahor je na dogodku povedal: »Hvaležen sem za povabilo na ta dogodek, ta praznik športa. Druženje z inkluzivnimi judoisti in veterani mi je vedno v veliko veselje. Zamisel o inkluzivnem judu, ki jo Judo zveza Slovenije razvija že več kot 25 let, je izrednega pomena za našo družbo, saj tudi najranljivejšim med nami omogoča privilegij športnega udejstvovanja. Omogoča vsem skupinam ne le druženje in sodelovanje, temveč tudi tekmovanje na najvišjem nivoju, obenem pa sožitje in vključevanje, k čemur kot družba tudi stremimo.«

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Inkluzivni športni dogodki, kot je Festival juda za vse Jože Škraba, so socialno bogati, pripravljeni skupaj z lokalno skupnostjo, institucijami, društvi, umetniki ipd. Demonstrirajo povezanost, socialno vključenost ter medgeneracijsko sodelovanje in so odlično obiskani in toplo sprejeti med ljudmi v lokalnih skupnostih.

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Lovrencij Galuf, predsednik Judo zveze Slovenije, je ob tem dejal: Judo zveza Slovenije je v tem trenutku s svojim implementiranim modelom inkluzije vodilna slovenska inkluzivna športna organizacija. Ne v smislu panožne dominacije, temveč v smislu pozitivnih družbenih učinkov, ki jih vrača v družbo. Inkluzivni judo je pomemben sestavni del poslanstva juda in zavzemali se bomo za nadaljnji razvoj tega segmenta, saj se zavedamo odgovornosti in pomena vključevanja ranljivih skupin v športne sredine. Judo je namreč šport za vse generacije in za vse skupine obenem pa je inkluzivni judo lahko lep primer dobre prakse ne le v Sloveniji, temveč tudi v evropskem merilu, kako v šport vključiti čim več ljudi.

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Darij Šömen, predsednik Odbora za inkluzijo pri Judo zvezi Slovenije je povedal: “Danes je na dogodku prisotna tudi zlata prekmurska generacija judo veteranov iz 80 let, katere del sem tudi sam. Vidim jo kot pomemben del slovenskega juda obenem pa sem zadovoljen, da smo z organiziranim dogodkom trojnega državnega prvenstva spet sporočili, da želi biti Judo zveza Slovenije nacionalna panožna športna zveza, kjer vadečih ne ločujemo, izločamo ali celo po nepotrebnem označujemo, ampak poskušamo za vsakega judoista poiskati pot največje osebne realizacije v skupnosti.”

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Zbrane je pozdravil tudi župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek: »Mestna občina Murska Sobota stremi k vključevanju vseh skupin na različnih področjih, zato smo vedno ponosni, ko lahko takšen inkluzivni dogodek gostimo pri nas. Judo ima v Murski Soboti dolgo tradicijo in njihov prispevek lokalni skupnosti skozi desetletja je nedvomen.«

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Župan Občine Beltinci Marko Virag, je ob priložnosti povedal: »Vztrajnost, poštenost, pogum, predvsem pa medsebojno zaupanje, spoštovanje in sprejemanje so vrline h katerim vsi stremimo in so hkrati vrline juda, ki je že dolgo doma tudi v občini Beltinci. Letošnji nacionalni dogodek inkluzivnega juda tukaj, v Prekmurju, je vsekakor pokazatelj, da tako kot družba in kot lokalna skupnost skrbimo za najbolj ranljive skupine med nami.«

murska-sobota, judo, 4
Jure Zauneker
4. festival juda za vse v Murski Soboti.

Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je pozdravil letošnji dogodek z naslednjo mislijo: »Dogodek je pomemben ne samo z vidika športa kot takšnega temveč tudi z vidika promocije juda, ki ima v Prekmurju dolgo tradicijo in zdi se mi zdi prav, da se tudi pri nas razvija panoga inkluzivnega juda.«

Letošnji dogodek, 4. Festival juda za vse Jože Škraba, je bil izpeljan v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Občino Beltinci, Zvezo Romov Slovenije, Judo klubom Štorkljice, Judo klubom Klima center Tratnjek, Lions klubi Murska Sobota, Gornja Radgona, Ljutomer in Lendava - Lendva ter mnogimi društvi, institucijami in posamezniki.

Med tekmovalci v inkluzivnem judu je postal državni prvak v kategoriji nad 100 kg Sašo Kovač iz Judo kluba Murska Sobota, v kategoriji do 80 kg je bil drugi Niko Horvat iz Judo kluba Klima Tratnjek Beltinci.

Med veterani je med pomurskimi judoisti zmagal Štefan Vehab iz Judo kluba Štorkljice iz Murske Sobote, v kategoriji do 90 kg pa je Dean Kulčar iz Judo kluba Lendava zasedel drugo mesto.