vestnik

Občine ministrstvu poročale o odklonu pri sistemu A

Majda Horvat, 3. 11. 2019
Igor Napast
Slika je simbolična
Aktualno

Jaklin o zadevi ne daje izjav – Kakšni bodo ukrepi in kdo bo naredil prvi korak, da bi se izognili vračanju evropskega denarja, še ni znano

Kljub sklepu občin, povezanih v sistemu A pomurskega vodovoda, na sestanku v Črenšovcih 30. septembra, da mora velikopolanska občina do 15. oktobra skleniti upravljavsko pogodbo s podjetjem Eko Park in se funkcijsko povezati s skupnim sistemom, tega do zdaj ni storila. Župan Damijan Jaklin, ki je v tem času skušal razloge za zavračanje tega osebno predstaviti pristojnim na ministrstvu za okolje in prostor (MOP), je na naše vprašanje, kaj namerava zdaj storiti, odrezavo odgovoril, da je v zvezi s tem dal že vse informacije in da drugih izjav ne daje.

Od sestanka soustanoviteljic Eko Parka v Črenšovcih, na katerem je bila tudi predstavnica velikopolanske občine (ta kljub vsemu ohranja soustanoviteljstvo tega javnega podjetja), se torej ni zgodilo nič takšnega, kar bi prispevalo k spremembi odnosa med Veliko Polano in preostalimi občinami. Razkol se je v bistvu le še poglobil. Prvič od dokončanja sistema A, ki je bil izročen v uporabo novembra 2015, so občine Črenšovci, ki je bila tudi nosilka projekta, Odranci, Turnišče, Kobilje, Dobrovnik in Lendava v skupnem obveznem letnem poročilu MOP poročale o pomembni spremembi pri izvajanju operacije. Črenšovska županja Vera Markoja je povedala, da so navedli znani dejstvi, da Eko Park ne izvaja oskrbe s pitno vodo za Občino Velika Polana in da se ta ne oskrbuje s pitno vodo iz dveh virov sistema Gaberje in Turnišče, ki sta bila pri vlogi za sofinanciranje opredeljena za oskrbo celotnega območja. V poročilu so tudi navedeni sklepi, ki so jih občine soustanoviteljice sprejele na zadnjem skupnem sestanku v Črenšovcih. Ob tem pa je črenšovska občina na zahtevo Jaklina ločeno poslala MOP poročilo velikopolanske občine, v katerem je navedeno, da pri aktivnostih operacije, ki se spremlja pet let od dokončanja, ni prišlo do bistvenih sprememb. Kaj bo naslednji korak občin, ki jim grozi nevarnost vračila pridobljenih evropskih sredstev v višini 24,5 milijona evrov, in okoljskega ministrstva, ki je dolžno nadzorovati izvajanje projekta, ni znano.

Jože Gerenčer, direktor Eko Parka, je povedal, da je po septembrskem sestanku soustanoviteljic velikopolanska občina pri njih iskala pogodbo o delitvi lastninskih pravic in obveznosti za vodna zajetja in transportne vode. Te sama leta 2016 ni podpisala in zato ta dokument ni veljaven. Za Veliko Polano namreč ni sprejemljiva predvidena delitev lastninskih pravic med občinami na osnovi skupnega premoženja, kar je osnova za enotno upravljanje vodovodnega sistema. Zato Jaklin tudi zavrača podpis upravljavske pogodbe z Eko Parkom. Ves čas se namreč sklicuje na načelo »vsi v vsem«, da bi torej morale imeti vse občine lastniške pravice in obveznosti pri vseh transportnih vodih in infrastrukturi skupnega pomena, o čemer naj bi se občine dogovorile na začetku skupnega projekta, vendar je zdajšnja pogodba o delitvi lastništva, ki jo je podpisalo preostalih šest občin, narejena na drugih podlagah.

Toda po več pravnih mnenjih glede možnosti vračila evropskih kohezijskih sredstev delitev lastništva med občinami ne vpliva na izpolnjevanje kazalnikov in ciljev skupnega projekta in zaradi tega naj ne bi bilo nevarnosti za vračanje evropskih sredstev. Veliko pomembnejši odklon je to, da se velikopolanska občina še vedno oskrbuje iz lastnega, torej starega vodnega zajetja. Zanj sicer ima vsa dovoljenja, redno pa tudi preverja ustreznost pitne vode.