vestnik

Upravičencev je več kot pet tisoč

STA,Vestnik, 29. 12. 2019
M. V.
Zahtevo lahko vložijo osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, še lažje pa je to storiti elektronsko preko mobilne aplikacije eDavki.
Aktualno

Sredi prazničnega vrveža je morda prav, da se za trenutek ustavimo in razmislimo o kakšnem dobrem delu. Z oddajo zahteve finančni upravi lahko denimo zavezanci del svoje odmerjene dohodnine namenijo kot donacijo družbeno pomembnim ustanovam. Trenutno je takšnih nekaj manj kot pol milijona zavezancev, preostali imajo čas še do konca leta.

Možnost, da zavezanec pol odstotka od svoje odmerjene dohodnine nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov, se je v zakon o dohodnini vpisala z davčno reformo v letu 2007. Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni, nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni.
Vsak zavezanec za dohodnino lahko od tedaj s posebnega seznama, ki je objavljen na spletnih straneh Finančne uprave RS (Furs), izbere družbeno pomembne ustanove, ki naj jim finančna uprava nakaže največ 0,5 odstotka njemu odmerjene dohodnine: ta odstotek lahko razdeli med več prejemnikov, a delež ne more biti manjši kot 0,1 odstotka. Upravičencev je več kot 5000.

Najlažje to storite preko mobilne aplikacije
Zahtevo lahko vložijo osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu, še lažje pa je to storiti elektronsko preko mobilne aplikacije eDavki. Za preusmeritev dela svoje dohodnine na račun katere od organizacij s seznama upravičencev se lahko odločijo kadarkoli, če bodo to storili do konca tega meseca, pa se bo zahteva upoštevala že pri obračunu dohodnine za leto 2019. Na višino vračila ali doplačila dohodnine to ne bo vplivalo.
Zahteve ni treba vlagati vsako leto znova. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. Naj pa zavezanci novo vložijo v primeru, da želijo svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, kot so jo doslej, svetujejo na Fursu. Upoštevali pa bodo zadnjo veljavno zahtevo, s katero bodo razpolagal na dan 31. decembra tistega leta, za katero se odmerja dohodnina.

gasilci pozar
Nataša Juhnov
Nedavno je z uporabo novega načina spletnega zbiranja donacij začela tudi Gasilska zveza Slovenije.

Gasilci vam bodo hvaležni

Nedavno je z  uporabo novega načina spletnega zbiranja donacij začela tudi Gasilska zveza Slovenije. Davkoplačevalci lahko namreč obrazec za doniranje 0,5 odstotka dohodnine odslej oddajo preko prve slovenske spletne donatorske platforme, namesto s pošiljanjem obrazca po pošti oziroma z digitalnim potrdilom na e-Davkih. Gasilska zveza Slovenije je sicer v minulem letu iz dohodnine državljanov prejela nekaj sto evrov,  nekaj denarja pa je šlo na račune posameznih gasilskih društev po državi. Namenili so ga za usposabljanje in nakup dodatne opreme.

Največji prejemnik donacij Rdeči noski
Vseh več kot 5000 upravičencev na leto skupaj prejme približno pet milijonov evrov donacij od dohodnine. Po podatkih iz obračuna dohodnine za leto 2018 je največji prejemnik donacij društvo klovnov zdravnikov Rdeči noski. Sledijo Slovenska karitas, zasebni finančni sklad za financiranje družbenega podjetništva Sklad 05, Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje in Slovenska fundacija za Unicef.
Višina donacije je odvisna od višine odmerjene dohodnine posameznega zavezanca. Če se zavezanec za donacijo ne odloči, pa Furs pol odstotka od odmerjene dohodnine nakaže v letos ustanovljen poseben sklad, s katerim upravlja ministrstvo za javno upravo, iz njega pa financira razvoj nevladnih organizacij.