vestnik

Bernardka Maučec Cigan in Franc Banfi prevzemata Avtobusni promet

Majda Horvat, 14. 9. 2020
Aleš Cipot
Nekdanja direktorica Avtobusnega prometa Murska Sobota Ana Kralj (na levi) in Bernarda Maučec Cigan, ki skupaj s Francem Banfijem napoveduje njegov prevzem.
Aktualno

Maučec Ciganova in Banfi že kupila vse deleže v družbi Papilio, pooblaščenki. Podrobnosti o nameri prevzema ta teden. Prevzemna ponudba bo znana v tridesetih dneh.

Bernardka Maučec Cigan in Franc Banfi sta objavila prevzemno namero za odkup vseh delnic družbe Avtobusni promet Murska Sobota. Prevzemnika sta o tem že obvestila Agencijo za trg vrednostnih papirjev, Javno agencijo za varstvo konkurence, poslovodstvo družbe in predstavnike delavcev oziroma zaposlene v družb, ki jo nameravata prevzeti. Najpozneje v tridesetih dneh po objavi prevzemne namere bosta prevzemnika objavila tudi prevzemno ponudbo, Maučec Ciganova pa je povedala, da bo več podrobnosti o prevzemu javnosti predstavila še v tem tednu.

darko kovač, pravilna
Majda Horvat
Darko Kovač, zdajšnji direktor Avtobusnega prometa Murska Sobota.

Prevzemno namero Avtobusnega prometa so že napovedovale lastniške spremembe, ki so se dogajale v povezani družbi Papilio, družbi pooblaščenki, vse od sredine avgusta. Maučec Ciganova in Banfi, ki sta bila v njej tudi družbenika, sta odkupila oziroma prevzela preostale poslovne deleže. 1. septembra je bil imenovan nov direktor, in sicer Davor Vlahek, danes pa je bila na straneh Ajpesa objavljena sprememba z izbrisom in vpisom novih družbenikov.