vestnik
Vestnik osmrtnice

ZAHVALA

Marija Gjerkeš

iz Nedelice

Veja

Ob boleči izgubi drage mame, mamce, prababice in tašče se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, nam izrekli sožalje, darovali sveče, vence, za sv. maše in druge namene.

Iskrena zahvala patru Toniju za sv. mašo in opravljen pogrebni obred, pevcem, pogrebnemu podjetju Ferenčak, društvu Rdeči zvonček, DU Turnišče, botrini, sosedom in internemu oddelku bolnišnice Murska Sobota.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.

Pogrešamo te pravnukinje

Klara, Brina, Ela, Lorija


Žalujoči vsi njeni

ZAHVALA

Jožef Vratuša

iz Krašč 25

Veja

Ob izgubi našega dragega očeta, dedka, pradedka, tasta in strica se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in darovali za cerkev, svete maše ter sveče in cvetje. 

Hvala tudi vsem, ki ste sodelovali pri pogrebni slovesnosti.


Njegovi najdražji

ZAHVALA

Ernest Sep

iz Domanjševec 21

Veja

Ob boleči izgubi dragega očeta, dedka in brata se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, darovali cvetje, sveče in denarne prispevke za mrliško vežico in cerkev v Domanjševcih,
nam pa izrekli besede sožalja.

Zahvaljujemo se gospodu duhovniku Mitji Andrejku za pogrebni obred,
pevcem za odpete pesmi in pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi.


Žalujoči vsi tvoji najdražji

ZAHVALA

Avguština Zorger

od Grada 177

Veja

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in sorodnice se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem in znancem, ki ste jo v velikem številu pospremili na zadnji poti. 

Hvala vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in prispevke za dobrodelne namene. 
Posebna zahvala je namenjena osebnemu zdravniku Ćurčiću, dr. med. in osebju zdravstvene postaje Grad.
Hvala gospe duhovnici Simoni Prosič Filip in gospodu duhovniku Simonu Severju za pogrebni obred ter pogrebnemu podjetju Vučkič Banfi.


V globoki žalosti – tvoji najdražji

ZAHVALA

Štefan Bogdan

upokojeni gostilničar iz Odranec

Veja

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedka, tasta, brata in strica se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam izrekli sožalje, darovali sveče, cvetje, vence, za sv. maše in dobrodelne namene.

Iskrena zahvala g. župniku za opravljen pogrebni obred, pevcem Neuničljivo upanje, govornici Dušici, PGD Odranci, županji, društvu upokojencev, botrini, internemu oddelku Murska Sobota in podjetnikom.

Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala.


Žalujoči vsi tvoji najdražji

ZAHVALA

Alojz Fister

iz Kroga

Veja

Ob boleči izgubi našega dragega se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem,

ki ste ga pospremili na zadnji poti ter darovali sveče, za svete maše in druge namene.
Hvala gospodu župniku Goranu Kuharju za opravljen pogrebni obred, gospe Eriki Barbarič za besede slovesa in podjetju Komunala za organizacijo pogreba. 
Lepa hvala tudi negovalkam DSO Rakičan v okviru pomoči na domu za oskrbo.
Zahvaljujemo se za vsak ljubeč stisk roke in iskrene besede tolažbe. 
Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, ga obiskovali in spoštovali.


Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

Feta Ismajlovič

iz Radenec

Veja

Odšel si ... zelo, zelo boli

Vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih, na njegovi zadnji poti, stali ob strani,
darovali prispevke, cvetje, sveče, ustno in pisno izrazili sožalje, iskrena hvala.


Žalujoči vsi njegovi