vestnik

Brod na Muri zamenjal lastnika: Rafael Kos svojo družbo prodal podjetniku iz Maribora

Majda Horvat, 4. 1. 2020
Nataša Juhnov
Brod na reki Muri. Slika je simbolična.
Aktualno

Sklenitev omenjenega posla je napovedovalo povečanje osnovnega kapitala družbe prve dni decembra. Dosedanji edini družbenik v Brodu na Muri, ki se ukvarja z naložbeno dejavnostjo in svetovanjem, je tega povečal z dobrih osem tisoč evrov na skoraj 659 tisoč evrov.

Rafael Kos je prodal Brod na Muri, d. o. o., Alanu Percu, znanemu mariborskemu podjetniku in direktorju družbe Energetika Maribor. Na vprašanje, ali je omenjeni prevzem kakor koli povezan z načrti družbe, kjer je zdaj direktor, je Perc odgovoril, da gre za zasebno zadevo, ki ni povezana z njegovim delom in položajem v Energetiki Maribor.
Sklenitev omenjenega posla je napovedovalo povečanje osnovnega kapitala družbe prve dni decembra. Dosedanji edini družbenik v Brodu na Muri, ki se ukvarja z naložbeno dejavnostjo in svetovanjem, je tega povečal z dobrih osem tisoč evrov na skoraj 659 tisoč evrov. Po javno dostopnih podatkih o lanskih bilancah in poslovanju je to najverjetneje storil s prerazporeditvijo rezerv iz dobička. Vpis novega lastnika v sodni register pa tudi razkriva, da sta bili s tem izbrisani dve obremenitvi družbe.


Koliko je bil vreden sklenjeni posel, ni znano, prav tako ne interes Perca, ki se je odločil za to naložbo. Znano pa je, da ima Brod na Muri v lasti nekaj zanimivih nepremičnin v Murski Soboti. Naj omenimo prodajalno v Blagovnici v velikosti 35 kvadratnih metrov, kajti 2. decembra je murskosoboško okrožno sodišče objavilo sklep o novi dražbi nepremičnin stečajnega dolžnika, družbe Dill nepremičnine, ki jih tvori večina poslovnih oziroma prodajnih prostorov Blagovnice. Prav tako je Brod na Muri od leta 2017 lastnik več zemljišč, ki so se prodajala v stečajnem postopku Vrtnarije Sum Sobota, od prej pa ima v lasti tudi pot, ki edina omogoča dostop do skorajda vseh parcel na območju Visitor centra.