vestnik

Dobili bomo še »gasilski Expano«

Rok Šavel, 5. 12. 2021
MORS
Ambiciozen projekt se načrtuje na zemljišču nasproti paviljona Expano, idejna zasnova pa je delo pomurskih arhitektov. Foto MORS
Aktualno

Obrambni minister Matej Tonin presenetil s predstavitvijo regijskega projekta – Ideja izvira že iz leta 2015, a tokrat naj bi bila sredstva zagotovljena

Številni župani in drugi navzoči so bili presenečeni, ko je minister za obrambo Matej Tonin na javni tribuni v Lendavi spregovoril o projektu Podcenter za protipoplavno zaščito. Na zemljišču nasproti paviljona Expano, ki je v lasti države in ga trenutno najema Panvita, bi zgradili upravno stavbo, kamor bi se preselila soboška izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje in regijski center za obveščanje, s čimer se bodo sprostili prostori v sedanjem gasilskem domu v Murski Soboti. Poleg tega v sklopu novega objekta načrtujejo prostorske zmogljivosti za potrebe drugih subjektov, ki so vključeni v sistem zaščite in reševanja, kot so soboška civilna zaščita, Rdeči križ, podvodna reševalna služba, gasilsko regijsko poveljstvo in regijski svet, kinologi, radioamaterji, taborniki, skavti in drugi. Zgradili bi tudi posebne skladiščne prostore, s čimer se bo sprostil prostor v soboški vojašnici. Tonin je napovedal, da bo ministrstvo za obrambo projekt financiralo z evropskimi sredstvi, ki so namenjena spopadanju z naravnimi nesrečami, povezanimi s podnebjem. Investicija je ocenjena na 3,3 milijona evrov, sredstva naj bi tako zagotovil sklad za okrevanje in odpornost, s predvideno izvedbo do leta 2024. Predlagana lokacija v Bakovski ulici, nasproti dovozne ceste za Expano, naj bi bila najprimernejša zaradi bližine avtocestne povezave in tudi letališča v Rakičanu.

Urili se bodo tudi sosedje

»V teh koncih je gasilsko društvo v vsaki vasi in ogromno je bilo vprašanj, ali bomo financirali gradnjo domov. Ne bomo. Bomo pa sofinancirali ta center, kjer se bodo lahko usposabljala vsa gasilska društva iz Pomurja,« je obrambni minister pojasnil enega od glavnih namenov tega centra. V okviru objekta se namreč načrtuje vadbeni poligon za usposabljanje in vadbo lokalnih, regijskih, državnih in tujih sil zaščite in reševanja za zaščito pred poplavami po vzoru švicarskega koncepta ter vadbeni poligon za usposabljanje in vadbo tehničnoreševalnih enot civilne zaščite – enot za prečrpavanje večjih količin vode. »Zadevo podpiramo, saj gre pravzaprav za naš idejni projekt iz leta 2015,« pravi vodja soboške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje Martin Smodiš, ki je prepričan, da bo do izvedbe zdaj prišlo. Kot poudarja, bo imel načrtovani center za zaščito pred poplavami ne samo regijski in nacionalni pomen, ampak tudi mednarodnega. Sosednje države, Avstrija, Madžarska in Hrvaška, so namreč že izrazile podporo, saj se bodo lahko tudi njihovi pripadniki usposabljali in urili na tej lokaciji.

O regijskem projektu v svetu regije

Tudi regijski poveljnik Dušan Utroša je dejal, da ima projekt njegovo načelno podporo. »Podpiram vse dobre projekte in rešitve, ki pomenijo napredek in pripomorejo k večji varnosti prebivalcev ob reki Muri,« je dejal za Vestnik, a izrazil manjše začudenje, da kot poveljnik najmočnejše gasilske regije v Sloveniji, ki zajema 238 prostovoljnih gasilskih društev, ni bil podrobneje seznanjen o projektu. Stanko Ivanušič, razkriški župan in trenutno predsedujoči svetu regije, prav tako priznava, da je ob Toninovi predstavitvi prvič slišal za ta projekt in da so nekateri izrazili pomisleke, ali je ta center potreben v takšni obliki in na tej lokaciji. »Meni se zdi projekt dober, a rad bi, da se o tem še kaj reče, glede na to, da gre za projekt regijskega pomena,« meni Ivanušič, ki napoveduje podrobno razpravo na naslednji seji sveta regije o vseh projektih, o katerih so govorili ob minulem regijskem obisku vlade. Tudi o tem.

Pomembna vloga mestne občine

Ministrstvo za obrambo je v zvezi s projektom leta 2020 z Mestno občino Murska Sobota podpisalo sporazum o sodelovanju in podpori projektu. »V kakšni vlogi je lahko v projektu soudeležena Mestna občina Murska Sobota, sedaj še ni natančno določeno oziroma za to še ni sprejeta nobena odločitev na ravni občine, vsekakor pa je ena izmed nalog mestne občine ta, da sodeluje pri prostorskem umeščanju objektov z vidika sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta,« pojasnjujejo v mestni občini. Po razlagi mestne uprave bo soudeležba občine pri projektu odvisna tudi od tega, kakšne zmogljivosti objekta bodo namenjene regijskim ali občinskim službam. Predvideno zemljišče, kjer je center načrtovan, je sicer stavbno, a je vseeno treba izdelati še izvedbeni akt, torej nov občinski podrobni prostorski načrt. »Šele na podlagi tega bo možno pridobivati gradbena dovoljenja,« so poudarili v soboški občini. Kot nam je še dodatno pojasnil župan Aleksander Jevšek, projekt izvira iz prvega poziva za dogovor za razvoj regij, mestna občina pa je že s takratno ministrico za obrambo Andrejo Katič podpisala pismo o nameri za gradnjo tega centra. »Ministrstvo za obrambo nato ni našlo potrebnih sredstev in se je zadeva ustavila, zdaj pa smo znova podpisali pismo o nameri z ministrom Toninom, ki obljublja, da je denar zagotovljen,« je povedal soboški župan za Vestnik. Jevšek dodaja, da potrebne aktivnosti že potekajo, bi pa bilo najbolje in najlažje, da tako kot v primeru vojašnice prostorsko ureditev načrtuje država.