vestnik

V Svetem Juriju ob Ščavnici še naprej nesoglasja o vrtcu

M.V., 30. 9. 2020
Marina Vrbnjak
Vrtec Sonček je premajhen, v prostorih šole pa več ne morejo zagotavljati dovolj prostora za predšolske otroke. Nov vrtec oziroma prizidek vrtca, ki je bil potrjen z letošnjim proračunom, se v mandatu župana Antona Slane - kot je povedal - ne bo gradil, saj naj bi zagotavljal premalo dodatnih kapacitet.
Aktualno

Svetniki Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so na šestnajsti redni seji potrdili odlok o turistični in promocijski taksi, zvišali finančno spodbudo za novorojence in stimulacijo za študente. Dali so tudi pozitivno mnenje drugi kandidatki za ravnateljico OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici Bogdani Pribevski iz Šentilja.

Enkratni prispevek za novorojence, ki je doslej znašal 250 evrov, se bo zvišal na 400 evrov. Tudi študenti bodo po sklepu svetnikov za vsak opravljen izpit prejeli v povprečju za štiri evre višjo spodbudo. Študenti višješolskih strokovnih programov bodo za opravljen izpit prejeli 20 evrov, študenti visokošolskih programov pa evro več. Študenti na univerzitetnih programih bodo prejeli 25 evrov, bodoči magistri po drugi bolonjski stopnji pa 30 evrov za posamezen izpit. Bodočim doktorjem znanosti za opravljen izpit pripada 34 evrov. Sprejeli so tudi odlok o turistični in promocijski taksi, ki ga doslej niso imeli. Potrdili so, da bo višina turistične takse 1,60 evra, promocijske takse pa 0,40 evra. Nadzor nad izvajanjem odloka bo izvajal medobčinski inšpektorat.

sveti-jurij-ob-ščavnici, občinski-svet-sveti-jurij-ob-ščavnici4
Marina Vrbnjak
Svetniki Občine Sveti Jurij ob Ščavnici so se zbrali na šestnajsti redni seji. Foto Marina Vrbnjak

Pozitivno mnenje svetnikov obema kandidatoma   
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici je 9. septembra prejela prošnjo sveta zavoda Osnovna šola Sveti Jurij ob Ščavnici za obrazloženo mnenje za Bogdano Pribevski, ki kandidira za ravnateljico OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici. Svet zavoda je namreč na svoji seji konec avgusta ugotovil, da sta bili vlogi obeh kandidatov, tako trenutnega ravnatelja Marka Kranerja kot Bogdane Pribevski, nepopolni, zato ju je pozval k dopolnitvi. Mnenje lokalne skupnosti oziroma občinskih svetnikov za kandidata Marka Kranerja so že pridobili, saj je bila njegova vloga sprva označena za popolno.

Občinski svet je glede kandidatke sprejel pozitivno mnenje, svetnik Ivan Fras pa je opozoril na nejasnosti, ki so se pojavile v postopku, saj se je šele pozneje ugotovilo, da tudi vloga Kranerja ni ustrezala razpisnim pogojem. Anton Štuhec, svetnik in predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda, je ob tem pojasnil, da je do napake prišlo pri izdajatelju potrdila, saj je ministrstvo za pravosodje izdalo napačno potrdilo o nekaznovanosti. Izkazovalo je namreč le nekaznovanost za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ni pa izkazovalo nekaznovanosti za druga kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. O nepopolnosti vloge je bila predsednica sveta zavoda Katja Perko obveščena anonimno, 5. avgusta.

oš-sveti-jurij-ob-ščavnici
Marina Vrbnjak
Za mesto ravnatelja se potegujeta dva kandidata.

Nesoglasja zaradi gradnje vrtca ostajajo
Tudi tokrat je beseda tekla o gradnji nujno potrebnega prizidka vrtca. Svetnica Valentina Marinič je župana opozorila, da pozablja, da je občinski svet najvišji organ delovanja občine. »To, da vi nečesa ne boste delali, ker ste se tako odločili, je vaša osebna odločitev. To, kar je izglasovano z večino občinskega sveta, pa bi morali spoštovati,« mu je dejala. Sredi julija je občinski svet namreč potrdil proračun, v katerem se zagotavljajo sredstva za gradnjo štirioddelčnega vrtca. Župan Anton Slana pa je tudi na tokratni seji poudaril, da gradnje takega vrtca ne podpira in ga, dokler bo on župan, ne bodo gradili. Podpira le gradnjo večjega vrtca, s petimi oddelki in dodatno infrastrukturo.