vestnik

Eko sklad ne bo več subvencioniral sončnih elektrarn. Združenje slovenske fotovoltaike: Zgrešeno in škodljivo

R.Š., 4. 3. 2022
Profimedia
Denarja za finančne spodbue pri postavitvi sončnih elektrarn je zmanjkalo.
Aktualno

Eko sklad je ob zaključku zadnjega javnega poziva za nepovratna sredstva za naprave za samooskrbo z električno energijo sporočil, da letos tovrstnih finančnih spodbud več ne bo.

Številni, ki so letos še načrtovali postaviti sočno elektrarno, na nepovratna sredstva Eko sklada ne bodo mogli računati. Slovenski okoljski javni sklad je namreč ob zaključkega zadnjega javnega poziva, v katerem je bilo na voljo tri milijone evrov sredstev, sporočil, da so vsa razpoložljiva sredstva za leto 2022 že rezervirana. "To pomeni, da v letu 2022 na Eko skladu spodbud za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo ne bo več. Za vse informacije glede spodbud v prihodnje vas prosimo, da se obrnete na Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije," so pojasnili v Eko skladu.

Kako so lahko že zmanjkala celoletna sredstva?

V Združenju slovenske fotovoltaike so zaskrbljeni nad to nenadno odločitvijo, na katero se po njihovem mnenju številni mali investitorji niso mogli pripraviti in so začeli s postopki za postavitev svoje elektrarne in pogovore z izvajalci, računajoč na subvencijo iz tega poziva. Menijo, da ta nenadni konec razpisa ponovno kaže na slabo načrtovanje v slovenski energetski politiki, kjer so odločitve sprejete čez noč in je zato negotovost v zvezi z investicijami v energetiko, žal stalnica. Podobno se je, kot navajajo, zgodilo že z omrežnino, ki je bila nedavno odtegnjena slovenskim distribucijskim podjetjem, čeprav obstajajo potrjeni investicijski načrti in mednarodne zaveze in bi ta podjetja morala pospešeno vlagati v izgradnjo in posodobitev infrastrukture, ki bi omogočala hitrejše priklope obnovljivih virov energije.

"V zvezi z odločitvijo EKO sklada o zaključku javnega poziva se nam zdi neverjetno, da bi lahko že do začetka meseca marca zmanjkalo sredstev, predvidenih za celotno leto 2022, saj so se do sedaj koristila še sredstva iz razpisa v letu 2021. Zato pozivamo EKO sklad in Ministrstvo za infrastrukturo RS, ki je pristojno za politiko spodbujanja obnovljivih virov energije, da javno predstavita, koliko sredstev je bilo za Nepovratne finančne spodbude/pomoči za naprave za samooskrbo z električno energijo porabljenih v letu 2020, koliko v letu 2021 in koliko jih bo na osnovi do sedaj prejetih vlog v letu 2022. Glede na nedoseganje ciljev Republike Slovenije na področju obnovljivih virov energije, zaradi katerih Slovenija že plačuje visoke kazni ter popoln obrat evropske doktrine v zvezi z najnovejšimi dogajanji v Ukrajini, po kateri je potrebno vse sile usmeriti v čim večjo energetsko samozadostnost evropskih držav, ocenjujemo odločitev, da se čez noč nehajo spodbujati investicije v samooskrbo z električno energijo, za popolnoma zgrešeno in škodljivo," so bili kritični v združenju.