vestnik

Na OŠ Cankova so en teden gostili učiteljico iz Španije

Damjana Nemeš, 15. 11. 2021
Osebni arhiv
Učitelji s cankovske šole so obiskali vse podeželske šole, ki delujejo v sklopu izobraževalnega centra CRA Cuna del Jiloca. Na vseh so jim pripravili prijetno dobrodošlico, zaigrali so jim tudi slovensko narodno glasbo. Foto OŠ Cankova
Aktualno

Trije učitelji z Osnovne šole Cankova so vrnili obisk in v pokrajini Aragonija spoznavali tamkajšnji učni sistem

Pred dobrimi tremi leti se je Moniki Hajdinjak, učiteljici geografije in zgodovine ter koordinatorici nekaterih mednarodnih projektov na Osnovni šoli Cankova, porodila ideja o izmenjavi njihovih učiteljev z učitelji iz Španije. Na enem od družbenih omrežij se je namreč v skupini evropskih projektov Erasmus+ povezala z ravnateljem izobraževalnega centra CRA Cuna del Jiloca Pablom Garcio in idejo sta začela uresničevati.

»Čas epidemije je naše načrte prekinil, vendar je ideja ostala vse do letošnjega šolskega leta, ko nam jo je končno uspelo uresničiti,« pove Hajdinjakova, ki se je s še dvema sodelavcema, učiteljem športa Vidom Ismajlovičem ter učiteljico nemščine in angleščine Moniko Paluc Zamuda, za nekaj dni odpravila na delovno izmenjavo v Španijo v že omenjeni izobraževalni center v pokrajini Aragonija. »Obisk je potekal v sklopu projekta Erasmus+ KA 101 po metodi osvetlitve dela oziroma tako imenovanega job shadowinga, kar pomeni, da smo opazovali izkušenega zaposlenega in tako z neposrednim pristopom pridobili natančne informacije o poteku nekega dela.« 

oš-cankova, job-shadowing, monika-hajdinjak, sheyla-cristobal
Damjana Nemeš
Učiteljica iz Španije Sheyla Cristobal (na levi) je bila en teden na delovni izmenjavi na Osnovni šoli Cankova. V času obiska je sodelovala pri pouku različnih predmetov, med drugim tudi pri pouku geografije in zgodovine, ki ju na cankovski šoli poučuje Monika Hajdinjak (na desni). Foto Damjana Nemeš

Med obiskom so se seznanili s potekom pouka, delom učitelja in tudi šolskim sistemom v Španiji. Kot nam je razložila Hajdinjakova, je glavna razlika med španskim in slovenskim šolskim sistemom v tem, da tam osnovna šola traja od šestega do dvanajstega leta, nato začnejo otroci že obiskovati srednjo šolo. »Otroci nimajo organizirane prehrane, malico nosijo s seboj, za kosilo gredo domov. Tudi učne ure in odmori so organizirani drugače, pouk v osnovni šoli traja od 9. do 14. ure, učne ure pa trajajo šestdeset minut brez odmora. Vmes imajo otroci dva daljša odmora za malico in za rekreacijo.«

Hajdinjakova, Ismajlovič in Paluc Zamudova so bili prisotni pri pouku različnih predmetov na razredni stopnji, velikokrat so bili tudi sami vključeni v učni proces, tako da so z učenci sodelovali v dvojicah in skupinah. »Učenci so nas spraševali o slovenski kulturi, našem šolskem sistemu, vsakdanjem življenju ter značilnostih naselja, v katerem stoji naša šola. Skupaj smo tako razvijali in krepili jezikovne kompetence v angleščini v vsakdanji komunikaciji.« 

Z domačini v angleščini 

Obisk španskih šol je učiteljem, ki so se po službenih obveznostih odpravili še na turistično raziskovanje pokrajine, ponudil številne nove izkušnje in znanja, ki jih bodo vključevali v svoje pedagoško delo ter jih razvijali in nadgrajevali z učenci. »Spoznali smo, kako pomembno je, da z učenci razvijamo inovativne metode poučevanja in izkušenjskega učenja že vse od predšolskega obdobja. Pomembna vidika sta tudi vzpostavitev motiviranosti za delo ter sproščanje med učnimi aktivnostmi. Pridobljena znanja bomo prenesli tudi drugim učiteljem in tako skušali našim učencem še naprej zagotavljati kakovostna znanja, ki bodo primerljiva z znanjem in kompetencami njihovih vrstnikov drugod po Evropi,« je še povedala učiteljica zgodovine in geografije.

Pred obiskom slovenskih učiteljev v Španiji pa so en teden na cankovski šoli gostili učiteljico Sheylo Cristobal, ki poučuje na eni od javnih šol v okviru  izobraževalnega centra CRA Cuna del Jiloca v Španiji. »Med časom mojega obiska sem bila prisotna pri pouku v vseh razredih, kjer sem tudi aktivno sodelovala. Učenci so me res veliko spraševali o življenju v Španiji, o našem šolskem sistemu in poteku pouka, bili so zelo radovedni in lepo so me sprejeli,« je za Vestnik dejala gostja iz Španije, ki je bila med obiskom nastanjena v eni od lokalnih gostiln s prenočišči.

Nad Cankovo in bližnjo okolico je bila navdušena, saj je res doživela tukajšnji utrip, kot nam je še povedala, pa so jo navdušili domačini, saj so se skoraj vsi z njo pogovarjali v angleščini. »Obisk mi bo gotovo ostal v spominu. Poleg tega da sem pridobila ogromno novih znanj in izkušenj, ki jih bom s pridom izkoristila pri svojem delu, sem v Sloveniji res preživela lep teden in si ogledala številne druge zanimivosti in znamenitosti.«

Medsebojni obiski so po besedah obeh sogovornic okrepili njihovo sodelovanje, ki ga bodo nadgradili v nadaljnjih projektih, na katere se želijo tudi v prihodnje skupaj prijavljati.

Kaj zdaj berejo drugi