vestnik

Gasilstvo je postalo nepogrešljiv člen v družbi

Vestnik, 4. 5. 2020
Jure Zauneker
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Na današnji dan goduje sveti Florjan, ki velja za zavetnika gasilcev.

Gasilstvo v Sloveniji ima več kot 150-letno tradicijo organiziranega delovanja. Prostovoljne gasilske organizacije in njihovi člani predstavljajo najštevilčnejšo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju celotne države ter so nepogrešljiv člen na različnih intervencijah, kjer sodelujejo z drugimi predstavniki zaščite, reševanja in pomoči. 

Gasilstvo dandanes ne pomeni le gašenje požarov, temveč ima pomembno in prepoznavno vlogo v družbi. V Sloveniji imamo tako sedemnajst gasilskih organizacij po posameznih regijah, tudi v pomurski regiji je 21 gasilskih zvez, v katerih delujejo številna prostovoljna gasilska društva. 

gasilci, turnišče, požar, splošna, simbol
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.

V pomurski regiji delujejo gasilske zveze Beltinci, Cankova, Črenšovci, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Križevci, Lendava, Ljutomer, Mestna občina Murska Sobota, Moravske Toplice, gasilski zvezi Občine Kuzma in Občine Velika Polana ter gasilske zveze Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina in Turnišče. 

Gasilska organizacija v Sloveniji ima več kot 160 tisoč članov, od tega jih je več kot 50 tisoč operativnih. V Sloveniji deluje trenutno 1300 prostovoljnih gasilskih društev in 45 prostovoljnih industrijskih gasilskih društev. Vsa so povezana v 120 gasilskih zvez. 

Na današnji dan, ko goduje sveti Florijan, ki je patron proti požarom in poplavam ter zavetnik gasilcev, se tako lahko javnost za opravljeno požrtvovalno delo zahvali vsem gasilcem. Po tradiciji bi bila na današnji dan v Sloveniji pripravljena številna tradicionalna Florjanova praznovanja, gasilci pa bi se po stari navadi v župnijah udeležili svetih maš.