vestnik

Gornja Radgona bo bogatejša za novo večnamensko športno dvorano

M.V., 12. 2. 2020
Arhiv Občine Gornja Radgona
3D posnetki notranjosti nove dvorane
Aktualno

V Gornji Radgoni so slavnostno podpisali gradbeno pogodbo o izgradnji večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona

V prostorih Osnovne šole Gornja Radgona sta župan Občine Gornja Radgona, Stanislav Rojko in izvajalec del GDO, gradnja, dom, okolje ki ga zastopa direktor Igor Klemenčič slavnostno podpisala Gradbeno pogodbo o izgradnji večnamenske športne dvorane ob OŠ Gornja Radgona. 
»Končno, po več desetletjih želja, hotenj, iskanj možnosti in variant, vloženemu delu in trudu, ubiramo prvi korak k dejanski izgradnji nove večnamenske športne dvorane v Gornji Radgoni,« je ob podpisu povedal župan Stanislav Rojko, ki je projekt izgradnje in predvideno investicijo tudi podrobneje opisal. 

večnamenska-športna-dvorana, gorna-dragić
Marina Vrbnjak
V Gornji Radgoni bodo zgradili Večnamensko športno dvorano.

Nova večnamenska športna dvorana (VŠD) ob Osnovni šoli Gornja Radgona se bo zgradila tik ob obstoječi telovadnici Osnovne šole Gornja Radgona. Zadovoljevala bo standarde in normative šolskega športa ter, predvsem po površinah, standarde in normative za 1. državno ligo naslednjih športov: rokomet, odbojka, futsal in košarka. Poleg omenjenih se bodo v večnamenski dvorani lahko izvajale še številne druge športne panoge. Postavljena bo tudi plezalna stena, predvidene so tribune s 530 sedeži. Obstoječa telovadnica se bo rekonstruirala za potrebe spremljajočih prostorov nove dvorane; načrtovani so prostori kabinetov za učitelje športa, manjša telovadnica za drobnozrnate vsebine, fitnes in ostali spremljajoči prostori: skladišča opreme, slačilnice, sanitarije, tuširnice.
Na šoli se veselijo nove pridobitve 
"Obstoječa telovadnica, ki je bila zgrajena leta 1975, je zelo dotrajana in za nas, kot eno večjih pomurskih šol, pretesna. Veseli in hvaležni smo, da smo bili slišani," je dejal ravnatelj Dejan Kokol. Poleg veliko večje površine za izvajanje športnih dejavnosti pa jim bo nova pridobitev omogočila tudi lažjo organizacijo večjih prireditev, ki so se doslej izvajale v avli šole.

večnamenska-športna-dvorana, gorna-dragić
Marina Vrbnjak
Dejan Kokol, ravnatelj OŠ Gornja Radgona.

Čakajo na dodatna sofinancerska sredstva

Občina je poleg lastnih finančnih sredstev v proračunih za investicijo že dodatno pridobila nepovratna sredstva Eko Sklada za nepovratne finančne spodbude, v višini 494.880,91 EUR. Vseskozi se iščejo dodatni viri sofinanciranja. Tako se trenutno čaka odločitev o prijavi na razpis Eko sklada za rekonstrukcije (obstoječe telovadnice), investicija je bila prijavljena tudi na razpis Fundacije za šport, trenutno pa je odprt razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020, na katerega se bomo tudi prijavili.

večnamenska-športna-dvorana, gornja-radgona
Arhiv Občine Gornja Radgona
3D posnetki notranjosti nove dvorane

S podpisano pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo gradbena dela, v višini 3,667.717,88 z DDV, po naslednjem terminskem planu:
1. faza – izgradnja nove večnamenske dvorane: maj 2020 – junij 2021
2. faza – celovita rekonstrukcija obstoječe šolske telovadnice: junij 2021 – junij 2022
Okvirna projektantska vrednost celotne investicije znaša cca. 4,5 mio EUR. Realna in bolj točna ocena vrednosti celotne investicije bo lahko podana šele po izvedenem javnem naročilu za nadzor in javnem naročilu za športno opremo, ki sledi v tem letu (3. faza izvajanja investicije).
Izvajanje celotne investicije gradnje dvorane je predvideno v letih 2020, 2021, skrajni rok dokončanja je mesec junij 2022. Glavni gradbeni zamah je načrtovan za leto 2021.

večnamenska-športna-dvorana, gornja-radgona
Arhiv Občine Gornja Radgona
Nova športna dvorana Gornja Radgona

Površina večnamenske športne dvorane (novogradnja) znaša 1.429,30 m2, površina rekonstruirane obstoječe šolske telovadnice, kjer bodo spremljajoči prostori nove dvorane, v dveh etažah, pa znaša 1.562,36 m2 - skupaj 2.991,66 m2.