vestnik

Gornja Radgona: V času gradnje večnamenske športne dvorane uredili telovadnico Partizan

M.V., 12. 9. 2020
Arhiv Občine Gornja Radgona
Obnovljena telovadnica.
Aktualno

Obnovo so izvedli sami, s tem pa so tudi pripomogli k boljšemu počutju učencev osnovne šole, ki v šolskem letu 2020/2021 za potrebe pouka športne vzgoje koristijo telovadnico Partizan.

V poletnih mesecih je Občina Gornja Radgona pričela z večjimi vzdrževalnimi deli, prvenstveno z obnovo sten v telovadnici Partizan. Sloj stene je ponekod namreč že odpadal na površino telovadnice, razpoke v stenah pa je tudi že najedal čas in potrebno jih je bilo popraviti preden se odluščijo še večji deli.
»V času gradnje večnamenske športne dvorane tudi z majhnimi koraki prispevamo k temu, da je življenje v naši lokalni skupnosti boljše. Naša stara športna telovadnica je te dni dobila novo podobo,« je povedal župan Stanislav Rojko. Obnovo so izvedli v celoti sami, dela je izvajal zaposlen delavec v občinski upravi s pomočjo delavke, ki vzdržuje in čisti telovadnico Partizan. Po obnovitvi sten so uredili in popravili še vsa okna, demontirali mreže na oknih, prepleskali okvirje oken in stene v hodniku, slačilnicah in sanitarijah. Počistili so tudi napis »Partizan« na fasadi objekta, popravili in pobarvali vhodna vrata in zaščitna vrata pred vhodom ter generalno počistili lovilne mreže, blazine, športne rekvizite in opremo. Obnovili so tudi parket in začrtali igralne črte. S tem so tudi pripomogli k boljšemu počutju učencev osnovne šole, ki v šolskem letu 2020/2021 za potrebe pouka športne vzgoje koristijo tudi telovadnico Partizan.

IMG_20200910_112217
M.V.
Center za krepitev zdravja Gornja Radgona

Center za krepitev zdravja bo kmalu uradno odprt
Pred kratkim so v Gornji Radgoni zaključili tudi z deli na prizidku obstoječega zdravstvenega doma, oziroma izgradili Center za krepitev zdravja. Uradno odprtje bo v mesecu oktobru, v sklopu prizidka pa bodo urejeni prostori za reševalno službo, pokrito parkirišče, prostori namenjeni splošnim in referenčnim ambulantam, tretja etaža pa bo pretežno namenjena prostorom za izvajanje preventivnih programov. Ustanoviteljice in solastnice javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona so Občina Gornja Radgona, Občina Radenci, Občina Apače in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici. Po soglasnem dogovoru občin ustanoviteljic je v njihovem imenu celotno investicijo izvajala Občina Gornja Radgona.