vestnik

Gospodinjstva še izboljšala finančni položaj

STA, 18. 1. 2021
Nataša Juhnov
Finančna sredstva gospodinjstev so konec tretjega četrtletja 2020 dosegala 60 milijard evrov in so se v zadnjem letu povečala za 4,1 milijarde evrov.
Aktualno

Gospodinjstva v Sloveniji so do konca lanskega tretjega četrtletja finančna sredstva povečala bolj kot dolg. Presežek finančnih sredstev nad obveznostmi je znašal 45,2 milijarde evrov in se je v zadnjem letu povečal za 3,9 milijarde evrov, v najnovejši informaciji o finančnih računih ugotavlja Banka Slovenije.

Finančna sredstva gospodinjstev so konec tretjega četrtletja 2020 dosegala 60 milijard evrov in so se v zadnjem letu povečala za 4,1 milijarde evrov. Vloge so se povečale za 2,1 milijarde evrov na 24,1 milijarde evrov, od tega 90 odstotkov v bankah v Sloveniji, pri čemer jih je bilo 73 odstotkov vlog na vpogled.

Terjatve iz gotovine so dosegle pet milijard evrov. Naložbe v lastniški kapital so znašale 18,2 milijarde evrov, največ v nefinančne družbe, tujino in investicijske sklade. Povečale so se predvsem zaradi vrednostnih sprememb za 1,3 milijarde evrov. Terjatve iz zavarovanj in pokojninskih shem so narasle za 175 milijonov na 8,1 milijarde evrov.

Obveznosti gospodinjstev so znašale 14,8 milijarde evrov in so se povečale za 198 milijonov evrov. Najeta posojila so dosegla 13 milijard evrov, od tega 84 odstotkov pri bankah in 10 odstotkov pri drugih finančnih posrednikih. Povečala so se za 186 milijonov evrov.

29820f623eea23c04a1e476af9109845
Nataša Juhnov
Murska Sobota, denar, finance, milijonar


Primanjkljaj finančnih sredstev glede na obveznosti nefinančnih družb oz. podjetij je medtem znašal 39,3 milijarde evrov in se je povečal za 130 milijonov evrov. Najbolj se je povečal do gospodinjstev in tujine, zmanjšal pa do bank. Medsebojne terjatve in obveznosti družb so predstavljale 48 odstotkov finančnih sredstev in 27 odstotkov obveznosti.

Finančna sredstva nefinančnih družb so konec tretjega četrtletja 2020 znašala 50,2 milijarde evrov in so se v zadnjem letu povečala za 1,1 milijarde evrov. Naložbe v lastniški kapital so se povečale za 712 milijonov evrov in so znašale 17,7 milijarde evrov.


Druge terjatve so se zmanjšale za 845 milijonov evrov in dosegle 16,9 milijarde evrov. Večina terjatev je bila v obliki komercialnih kreditov in predujmov, od tega polovica do tujine in 39 odstotkov v okviru lastnega sektorja.

Gotovina in vloge so se povečale za eno milijardo na 8,8 milijarde evrov.

Obveznosti nefinančnih družb so znašale 89,5 milijarde evrov in so se povečale za 1,2 milijarde evrov. Obveznosti iz lastniškega kapitala so dosegle 49,2 milijarde evrov in so se povečale za 2,2 milijarde evrov. Največji lastniki so bili nefinančne družbe, tujina, potem gospodinjstva in država.

Najeta posojila so znašala 22,3 milijarde evrov, od tega 41 odstotkov pri bankah in 29 odstotkov v tujini, ter so se zmanjšala za 631 milijonov evrov. Nefinančne družbe so imele 17,1 milijarde evrov drugih obveznosti, ki so se zmanjšale za 322 milijonov evrov.

Kaj zdaj berejo drugi