vestnik

Imenovali direktorja in nadzorni svet nove Rimske čarde

Rok Šavel, 9. 11. 2021
Rok Šavel
21. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice
Aktualno

Na 20. redni seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice so svetniki naredili nov pomemben korak v smeri izkoristka potenciala, ki ga ponuja geotermalna vrtina na območju Rimske čarde.

Na dnevnem redu tokratne občinske seje je bilo kar nekaj potencialno zanimivih točk, med drugim so občinski svetniki že v drugi obravnavi sprejeli ustanovitveni odlok javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. Gre za uskladitev ustanovitvenega akta javnega zavoda, ki je v lasti dvanajstih občin iz soboške upravne enote, z veljavno zakonodajo, saj obstoječi izhaja še iz leta 1992. Odlok morajo sicer sprejeti vse občine ustanoviteljice v isti vsebini, na zadnji seji soboškega mestnega sveta pa je bil sprejet s številnimi pripombami šele v prvi obravnavi.

seja-občinskega-sveta, občina-moravske-toplice
Rok Šavel
21. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

Zavrnili višjo ceno najema grobov

Največ pomislekov so svetniki moravskotopliške občine imeli pri sprejemu nove višine grobarine, saj je upravljavec pokopališč v občini, javno podjetje Čista narava, predlagal, da se z letom 2022 letna grobnina za enojni grob zviša za 21 odstotkov, in sicer s sedanjih 21,33 evrov na 25,81 evrov. Številni svetniki so nasprotovali tako visokemu dvigu cen najema grobov, župan Alojz Glavač pa je pojasnil, da svetnike sicer razume, a da občina mora izvajati obvezne naloge po zakonu in je v prvi vrsti varuh proračuna, zato je dolžan predlagati sklep, ki ga izvajalec gospodarske javne službe predlaga. "Dejstvo je, da se včasih moramo odločati med slabimi in manj slabimi odločitvami," je dejal. Svetniki predlagane višine grobnine naposled niso podprli, saj so predlog podprli le trije od trinajst prisotnih svetnikov.


V nadaljevanju so svetniki sprejeli še pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov občinskega sveta, ki predvideva kritje stroškov svetnikov v višini 100 evrov na leto. Sprejeta je bila tudi sprememba načrta razvojnih programov zaradi spremembe višine investicije pri rekonstrukciji Dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. Vrednost investicije se tako z 900.000 evrov povečuje na 960.000 evrov. Od tega bo država v letu 2021 prispevala 350 tisočakov, v letu 2022 pa slabih 353 tisočakov.

Občinski svet se je seznanil tudi z osnutkov izvedbenega dela strategije razvoja občine Moravske Toplice v obdobju 2022 - 2030. Višja svetovalka za projekte Mojca Breščak, ki je osnutek pripravila, je poudarila, da si v pripravi strategije želi sodelovanje svetnikov, pri tem pa je izpostavila, da si je treba zastaviti prava vprašanja o želeni prihodnosti občine. Glavač je opozoril na demografsko problematiko kot ključno razvojno vprašanje in dodal, da si ne želi, da bi ta dokument bil le spisek želja.

seja-občinskega-sveta, občina-moravske-toplice
Rok Šavel
21. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

Gönc direktor, Kodila, Gregorec, Koca, Breščak in Grah pa nadzorniki 

Najzanimivejša točka dnevnega reda tokratne seje pa je bila zagotovo povezana z nadaljevanjem aktivnosti pri rimski čardi. Glavač je namreč na mizo dal predlog, ki je bil predhodno še usklajen z vodji svetniških skupin, o imenovanju direktorja in članov nadzornega sveta gospodarske družbe Rimska čarda. "Ta točka ima samo eno nalogo, in sicer da premaknemo naprej postopke povezane z neko novo zgodbo - Rimsko čardo," je obrazložil župan in ponovno pojasnil, da lahko koncesijsko pravico za izkoriščanje geotermalne vode iz vrtine Mt-2 pridobi le gospodarska družba. S sprejemom predlaganega sklepa bodo lahko tako začeli navedeni postopek, ki naj bi po nekaterih ocenah trajal okoli pol leta, nato pa v okviru gospodarske družbe pripravili vse potrebno za mednarodni razpis za pridobitev investitorjev. Nadzorni svet bo sestavljen iz petih članov, od katerih so trije predstavniki občinskega sveta, en predstavnik Pomurske gospodarske zbornice in še predstavnik občinske uprave.

seja-občinskega-sveta, občina-moravske-toplice
Rok Šavel
21. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

V nadzornem svetu Rimske čarde bodo tako sedeli občinski svetniki Štefan Kodila, Tomaž Gregorec in Sašo Koca, direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah in Mojca Breščak kot predstavnica občinske uprave. Nadzorniki, ki bodo imeli štiriletni mandat, bodo tudi imenovali poslovodjo oziroma direktorja, ki bo imel dveletni mandat. To bo postal Franc Gönc, nekdanji pomočnik direktorja in za kratek čas tudi direktor propadle Regionalne razvojne agencije Mura, ki je služboval tudi v Elradu. Gönc trenutno dela za švicarsko firmo Maxmakers AG, ki po besedah Glavača ravno na področju turizma in športa sodeluje v večmilijonskih projektih na različnih delih sveta. Direktor bo svojo funkcijo opravljal nepoklicno, po naših informacijah pa se mu obeta 800 evrov mesečnega plačila.

seja-občinskega-sveta, občina-moravske-toplice
Rok Šavel
21. redna seja Občinskega sveta Občine Moravske Toplice

Občini za zadrževalnik skupno milijon evrov

Župan je ob koncu seje delil še informacijo o obljubljeni prekategorizaciji občinske ceste Gančani - Bogojina, ki je prepotrebna sanacije, v državno. To naj bi se zgodilo še letos. Ta postopek naj bi bil tudi del dogovora o financiranju sebeborskega zadrževalnika, ki bo zagotavljal zaščito pred poplavami in je predpogoj za začetek gradnje vzhodne soboške obvoznice.

Po besedah Glavača je prišlo do ustnega dogovora glede sofinancerskih deležih pri gradnji suhega zadrževalnika, ki naj bi po prvih ocenah stal 5,5 milijona evrov. Soboška in moravskotopliška občina bi prispevali vsaka po 500 tisočakov, ministrstvo za infrastrukturo 3,5 milijone in ministrstvo za okolje in prostor preostali milijon evrov.

Kaj zdaj berejo drugi