vestnik

Iz Pomurja sodelovalo več kot 400 mladih

Vida Toš, 21. 3. 2018
Vida Toš
22. regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela "Naravne in druge nesreče".
Aktualno

Murskosoboška izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje je tudi letos razpisala natečaj - že 22. po vrsti - za najboljša likovna in literarna dela na temo o naravnih in drugih nesrečah.

d645b227edbb0be2d81d8fbc3225a842
Vida Toš
22. regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela "Naravne in druge nesreče"

Letos je sodelovalo 28 pomurskih šol in 21 pomurskih vrtcev; tradicionalno pa so se natečaja udeležile tudi nekatere šole iz sosednje Madžarske.

6c1f99154d22b65c0f765925a5e34310
Vida Toš
Želijo ozaveščati in krepiti zavest, da se nesreče dogajajo vsakodnevno.

Od tam so prejeli iz 7 šol 30 likovnih del. Iz Pomurja pa je s svojimi izdelki sodelovalo več kot 400 avtorjev; 330 je bilo likovnih, ostalo pa literarni. Vsem so pomagali mentorji - 115 slovenskih ter 9 tujih.

25093aa59987734815372aeb9ef0ea43
Vida Toš
22. regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela "Naravne in druge nesreče"

Posebna komisija je izmed prispelih literarnih del izbrala po pet najboljših del iz treh starostnih kategorij – to je skupaj 15 del - in jih poslala na državni izbor. Likovna dela je ocenjevala druga komisija, ki je izmed prispelih del prav tako izbrala po pet najboljših v vsakih kategorij in nato skupno 20 del poslala na državni izbor. Vsa izbrana dela pa so med seboj enakovredna in niso rangirana.Za najaktivnejšo šolo na področju izvajanja programa aktivnosti informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in osnovnošolske mladine za osebno in vzajemno zaščito je bila izbrana Osnovna šola Kajetana Koviča Radenci, najaktivnejši vrte pa je Vrtec pri OŠ Cankova.

066eb1790ce5de8c5b573a4d8ca00c77
Vida Toš
22. regijski natečaj za najboljša likovna in literarna dela "Naravne in druge nesreče"

Martin Smodiš, vodja soboške izpostave RS za zaščito in reševanje: "Z vsakoletnim regijskim natečajem in ostalimi aktivnostmi programa informiranja, izobraževanja in usposabljanja predšolske in šolske mladine, želimo ozaveščati in obenem krepiti zavest naših najmlajših ter posredno tudi njihovih staršev, vzgojiteljev in učiteljev, da se nesreče dogajajo vsakodnevno, da se lahko zgodijo tudi nam, da se moramo na njih ustrezno pripravljati in tako v največji meri omejiti, oziroma ublažiti njihove posledice."

4910055539afa78156ebade44fee8e2c
Vida Toš
Martin Smodiš je izbranim v natečaju pomagal podeliti nagrade in potrdila.

Smodiš dodaja, da se vsi tega problema vedno bolj zavedamo, kar kaže vedno bolj številčno sodelovanje v tudi ostalih aktivnostih omenjenega programa informiranja.