vestnik

Kmalu brezplačen Prostofer za starejše v Gornji Radgoni. Iščejo prostovoljce!

Vestnik, 27. 9. 2020
Vida Toš
V Gornji Radgoni bo zaživel Prostofer.
Aktualno

Občina Gornja Radgona se z letošnjim letom vključuje v projekt Prostofer - prostovoljni šofer.

Gre za trajnostni vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Številni starejši imajo namreč velike težave s prevozi, sploh če so doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne mreže.
Prostovoljci bodo prevoze opravljali do 16 ure popoldan
Prostofer je namenjen vsem tistim starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, trgovinskih centrov ipd.
Vozniki prostovoljci bodo prevoze opravljali od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00 uro, izjemoma pa se lahko dnevi in ure tudi prilagodijo potrebam.
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo.
Vozniki, ki želijo postati prostoferji, to sporočijo na Občino Gornja Radgona.