vestnik

Kmetijski razpisi: Mladi kmetje pozor - dobite lahko za petino več denarja  

Janko Votek, 19. 7. 2018
Nataša Juhnov
Mlade kmete so povabili k razpisom.
Aktualno

Najvišja dovoljena skupna stopnja sofinanciranja za mlade kmete lahko doseže kar 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

Kmetijsko gozdarska zbornica opozarja, da se mlademu kmetu, ki je ob vložitvi vloge na javni razpis podukrepa:
- 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva oz.
- 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov inje
- starod 18 do vključno 40 let,
-ima ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, kot sta opredeljena v predpisu, ki ureja izvajanje podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP 2014–2020 in je
-fizična oseba, ki je prvič vpisana kot nosilec kmetijskega gospodarstva v RTG v obdobju pet let pred oddajo vloge na javni razpis stopnja sofinanciranja naložbe poveča za 20 odstotkov.
Najvišja dovoljena skupna stopnja sofinanciranja za mlade kmete pa lahko doseže kar 75 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.

3c4e34ff207c4234d6b8c4e0b5b90665
Nataša Juhnov

Pridobite certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije

Zato je za vse mlade kmete, ki se nameravajo prijaviti na JR podukrepa 4.1 oz. JR poukrepa 4.2, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu in ki imajo izobrazbo nekmetijske smeri smiselno, da pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobijo certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo mladim kmetom pomagala do čim bolj ugodnega sofinanciranje naložb.

Po nasvet k lokalnemu kmetijskemu svetovalcu

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije bo mladim kmetom pomagala do čim bolj ugodnega sofinanciranje naložb. Za zbornici so se organizirali tako, da imajo kmetje, ki ustrezajo gornjim kriterijem, možnost pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije še pred zaprtjem omenjenega razpisa.
Zato vabijo vse mlade kmete, ki se nameravajo prijaviti na aktualni razpis ukrepa 4.2, in nimajo ustrezne izobrazbe, da se obrnejo na svojega lokalnega kmetijskega svetovalca. Ta jih bo usmeril na svetovalca za NPK.


Prav tako so vabljeni na osebno svetovanje iz naslova NPK vsi tisti mladi kmetje, ki se nameravajo prijaviti na naslednje roke omenjenih razpisov, pa ugotavljajo, da ne ustrezajo pogojem za dodatno 20 odstotno sofinanciranje naložb.

Nataša Juhnov
Bakovci, žetev, pšenica, cene pšenice, kmetijstvo, Fotografija Nataša Juhnov
Kaj zdaj berejo drugi