vestnik

Kmetje se bodo lahko povezali v skupine

Janko Votek, 26. 4. 2018
Nataša Juhnov
Vlada bo spodbujala specializirano povezovanje proizvajalcev. Možnost povezovanja imajo tudi pridelovalci pšenice.
Aktualno

Vlada je prejšnji teden izdala Uredbo o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.
Povezanost kmetov v organizacije in skupine bo izboljšala njihovo pogajalsko izhodišče. To bo posredno vplivalo na dohodkovno uspešnost posameznega člana skupine, kar bo imelo neposredni vpliv na trajnostno proizvodnjo hrane in vzpostavitev lokalnih trgov.

Status organizacije ali skupine proizvajalcev lahko pridobi skupina kmetov, ki so v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe ali z zakonom, ki ureja zadruge, povezani v to pravno osebo ali v del pravne osebe. Medsebojno organiziranost in delovanje člani opredelijo s statutom organizacije ali skupine proizvajalcev, vsi člani pa so obvezani tržiti svoje proizvode preko te skupine proizvajalcev, za katero so prejeli priznanje. Status organizacija ali skupina pridobi na podlagi pravilnikov o priznanju.
Za ta namen uredba predvideva podporo, ki jo skupina ali organizacija proizvajalcev prejema prvih pet koledarskih let od datuma priznanja in se izračuna na podlagi vrednosti tržne proizvodnje - prihodkov od prodanih proizvodov, za katere je prejela priznanje. Prvo leto je upravičenec upravičen do 10 odstotkov predvidene vrednosti tržne proizvodnje. Podpora se vsako leto linearno znižuje in v petem letu predstavlja 6 odstotkov vrednosti tržne proizvodnje. Najvišja stopnja podpore je ne glede na delež podpore lahko za organizacije proizvajalcev največ 50.000 evrov letno in največ 25.000 evrov letno za skupine proizvajalcev.
Nataša Juhnov
Žetev,pšenica,Pomurje Fotografija Foto:nataša Juhnov