vestnik

Namesto enajstih le osem blokov

T. M., 12. 1. 2020
Nataša Juhnov
»Želeli smo malo večje razmike in s tem več prostora med objekti,« pravi direktor in lastnik družbe Finimo Jožef Gomboc. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Večina stanovanj v novem bloku že prodanih, investitor pa kljub sproženemu postopku sprememb zazidalnega načrta za zdaj ne napoveduje nadaljnje pozidave območja.

Mestna občina Murska Sobota je začela postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever, kjer je družba Finimo investirala v gradnjo stanovanjskega bloka, gradnja se je končala lani. Po prvotnih načrtih je bilo na tem območju predvidenih enajst večstanovanjskih objektov, po novem naj bi jih bilo le osem. Kot je zapisano v sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka, se bodo zato povečale razdalje med objekti, zmanjšala se bo pozidanost območja, povečal se bo tudi obseg zelenih površin, predvidene so še manjše prilagoditve dovozov in dostopov do posameznih objektov.
»Želeli smo malo večje razmike in s tem več prostora med objekti,« pravi direktor in lastnik družbe Finimo Jožef Gomboc, ki potrjuje, da je večina od 44 stanovanj v novem objektu že prodanih, a podrobnejših informacij o tem ne razkriva.

Finimo in Jožef Gomboc

Pove še, da ne glede na postopek sprememb zazidalnega načrta ne more napovedati, kdaj bodo začeli graditi drugi objekt na tem območju.
Pred novim letom je prišlo tudi do umika lastnega deleža v Gradbenem podjetju Gomboc, ki je bilo v preteklosti v likvidaciji, danes pa je po besedah Gomboca brez obveznosti in formalno sicer delujoče, čeprav v tem trenutku ni aktivno. Glavna družbenika sta po novem Finimo in Jožef Gomboc. Finimo je tudi stoodstotni lastnik družbe Nefin, ki se prav tako ukvarja z nepremičninami, vse tri omenjene družbe imajo isti poslovni naslov, Lendavska ulica 5a v Murski Soboti.