vestnik

Na čelu javnega podjetja bo Simona Biro

T. M., 10. 7. 2021
Nataša Juhnov
Franc Cipot se poslavlja od položaja direktorja Ceropa, po vsej verjetnosti ga bo nadomestila Simona Biro. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

O kandidatki bodo še ta mesec odločali na seji sveta ustanoviteljic

Že konec maja se je iztekel rok za prijavo na razpis za direktorja javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki Puconci (Cerop). Kot smo že poročali, se dosedanji direktor Franc Cipot odpravlja v pokoj. Predsedujoči svetu ustanoviteljic Ceropa, križevski župan Branko Belec, pojasnjuje, da so na razpis prispele tri prijave. Kot še pove, so se tudi tokrat držali ustaljene prakse, po kateri se ob razpisu za direktorja sestavi skupina, ki pregleda prispele vloge, izbere najboljšega kandidata in ga predlaga v potrditev svetu ustanoviteljic. V skupini sta poleg predstavnikov štirih največjih pomurskih občin (Murska Sobota, Lendava, Ljutomer, Gornja Radgona) še predstavnika domicilne občine javnega podjetja (Puconci) in občine, iz katere prihaja predsedujoči svetu ustanoviteljic (Križevci). Po besedah Belca je skupina pregledala prispele vloge in odločila, da bo svetu ustanoviteljic za štiriletni mandat direktorja Ceropa predlagala Simono Biro, zaposleno na Ceropu. Seja sveta ustanoviteljic, na kateri bodo glasovali o kandidatki, bo predvidoma še ta mesec.

simona-biro Cerop
Kaj zdaj berejo drugi