vestnik

(Merjenje protiteles v krvi po prebolelem covidu-19) Ne morete vedeti, kako dolgo ste varni

Majda Horvat, 9. 2. 2021
Jure Zauneker
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko.
Aktualno

Vse več ljudi zanima, koliko protiteles imajo v krvi po preboleli bolezni covid-19, ali pa želijo ugotoviti, ali so bili okuženi, ne da bi imeli znake bolezni.

Protitelesa so kazalec, da je bil nekdo okužen z virusom, ki povzroča covid-19, kažejo pa lahko tudi na človekovo odpornost proti ponovni okužbi. Marsikoga to zanima tudi zaradi odločanja o primernem času za cepljenja po okužbi. Zanimalo nas je, kako dolgo po okužbi protitelesa še ostajajo v telesu, koliko jih mora biti, da smo še varni pred okužbo ob stiku z virusom.

Test potrdi le, da smo bili v stiku z virusom
Prisotnost protiteles v krvi proti virusu, povzročitelju covida-19, je mogoče izmeriti v odvzetem vzorcu krvi, testiranje pa opravljajo kot samoplačniško storitev za fizične osebe laboratoriji nekaterih javnih in zasebnih zdravstvenih ustanov. V Pomurju storitev izvajata samo laboratorija v Splošni bolnišnici Murska Sobota in Zdravstvenem domu (ZD) Murska Sobota. Kakšne informacije je torej mogoče dobiti s testiranjem na protitelesa sars-cov-2?
»Rezultat serološkega testa nam lahko da informacijo glede stika z virusom v preteklosti. Pozitiven rezultat testiranja sam po sebi ne zagotavlja imunosti, saj vsa protitelesa niso nevtralizirajoča, torej niso tista, ki zagotavljajo imunost,« najprej opozarja Petra Deželak, specialistka medicinske mikrobiologije iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Za imunost so namreč pomembna specifična protitelesa razreda IgG.

murska-sobota, oddelek-za-laboratorijsko-diagnostiko, splošna-bolnica-murska-sobota
Jure Zauneker
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Nivo protiteles upada
Drugo opozorilo se nanaša na dejstvo, da nivo protiteles v telesu postopoma upada. Količina protiteles se pri posameznikih zmanjšuje zelo različno, praviloma na to vpliva stopnja okužbe oziroma težavnost klinične slike bolezni. Imunski odziv človeka je lahko odvisen tudi od zdravstvenega stanja posameznika. Na primer pri bolnikih, ki prejemajo imunosupresivna zdravila, torej zdravila, ki upočasnjujejo ali ustavljajo dejavnost imunskega sistema, je protitelesni odziv oslabljen ali celo povsem izostane.
»Po drugi strani pa imamo primere pacientov, ki imajo dokaj visoko vrednost specifičnih protiteles IgG še iz prvega endemičnega vala,« poudari Deželakova.
Gre torej za različna stanja in somatske ter zdravstvene razlike med ljudmi, zato enoznačna razlaga, kako dobro in kako dolgo nas bodo protitelesa varovala pred morebitno novo okužbo, ni mogoča. Kljub temu so testi koristni, saj so v pomoč pri ocenitvi imunskega odziva pri posamezniku.

Velike razlike tudi med testi
Ob naravnih razlikah med ljudmi, na katere ni mogoče vplivati, je presenetljivo, da slovenski izvajalci testiranja na protitelesa pri tem uporabljajo različne metode in reagente. Zaradi tega rezultatov zahtevnejših testiranj različnih laboratorijev ne moremo primerjati med seboj.
Na splošno lahko teste delimo v dve skupini, na kvalitativne in kvantitativne serološke teste. Pri obeh pozitivni rezultat pomeni, da je oseba že bila v stiku z virusom, negativen pa stika ne potrjuje. Kvantitativni test pa ob tem izmeri še količino specifičnih protiteles IgG v krvi.
Deželakova pojasnjuje, da se testi lahko razlikujejo med seboj tudi po namenu in po metodah, s katerimi določajo protitelesa. Z nekaterimi določajo prisotnost celokupnih protiteles, z drugimi pa prisotnost posameznih razredov specifičnih protiteles, in sicer protitelesa razreda IgM, IgG in IgA.

murska-sobota, oddelek-za-laboratorijsko-diagnostiko, splošna-bolnica-murska-sobota
Jure Zauneker
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

»V laboratorijih NLZOH določamo pri bolnikih in samoplačnikih prisotnost specifičnih protiteles IgG proti virusu sars-cov-2 v serumu, na zahtevo pa tudi IgM. IgM določamo večinoma iz kliničnih vzorcev krvi pacientov, saj se protitelesa IgM tvorijo kmalu po začetku okužbe in so v krvi prisotna samo kratek čas. Kasneje jih več ne zaznavamo,« še pojasni Petra Deželak. »Iz dosedanjih izkušenj lahko povzamemo, da pri večini testiranih vzorcev drži pravilo, da pacienti s slabo razvitimi kliničnimi znaki okužbe ali tisti, ki so preboleli okužbo asimptomatsko, torej brez simptomov, razvijejo slabši protitelesni odziv z nižjimi vrednostmi protiteles v krvi.«
Pri kvantitativnem modelu odčitavanja in z uporabo nekoliko dražjih reagentov torej dobljeni rezultat daje informacijo o številu protiteles, a kot rečeno iz tega ni mogoče napovedati, koliko časa bo imel posameznik protitelesa v krvi oziroma kako hitro se bo to število pri njem zmanjševalo.

Različne tudi cene
Testi se torej razlikujejo med seboj po namenu in uporabljenih metodah, kar lahko do neke mere pojasni razliko v ceni storitve med izvajalci po Sloveniji. Ta razlika lahko izraža tudi zanesljivost testa, čeprav samo višja cena ne pomeni nujno večje zanesljivosti. Vsekakor pa takšna neenotnost glede uporabljenih metod in materialov pomeni tudi, da v Sloveniji nimamo poenotene storitve, ki bi dala primerljive podatke ne glede na kraj opravljenega testiranja. Prav tako je ponudnikom storitev prepuščeno oblikovanje cene storitve.
Kaj je sploh zajeto v ceni storitve testiranja na protitelesa? V murskosoboški bolnišnici jo opravijo za 28 evrov, od tega je cena odvzema krvi 3 evre. Marjan Maček, pomočnik direktorja za poslovne zadeve, pravi, da so v ceni zajeti strošek reagenta, epruvete in drugi stroški, pa tudi strošek dela in amortizacija. Kolikšni so deleži, ni navedel. Podobno navaja tudi direktorica ZD Murska Sobota Edith Žižek Sapač, cena storitve pri njih je 30 evrov, od tega je cena odvzema krvi 2,33 evra. Poudari tudi, da v njihovem laboratoriju uporabljajo model kvantitativnega določanja protiteles, ki se ne more primerjati s kvalitativnimi testi, ki dajejo zgolj informacijo o prisotnosti protiteles.

murska-sobota, oddelek-za-laboratorijsko-diagnostiko, splošna-bolnica-murska-sobota
Jure Zauneker
Oddelek za laboratorijsko diagnostiko

Izvajalec

Cena celotne storitve v EUR - kvantitativni test

ZD Murska Sobota

30

SB Murska Sobota

28

Adrialab, zasebni laboratorij

27,5

Univerzitetna klinika
Golnik

50

Cena celotne storitve v EUR - kvalitativni test

SB Slovenj Gradec

22,36

UKC Maribor

14

SB Ptuj

20