vestnik

Nov lastnik bo postavil vodstvo z izkušnjami v turizmu

Majda Horvat, 4. 4. 2019
Nataša Juhnov
Karba bo prevzel tudi vseh 50 zaposlenih.
Aktualno

Ljutomersko podjetje Karba mge - montažni gradbeni elementi je z družbo Sava Turizem sklenilo pogodbo o nakupu Term Banovci ter na poseben, fiduciarni račun že nakazalo 4,6 milijona evrov kupnine.

Srečko Karba, direktor družbe Karba mge, je povedal, da bo posel povsem končan predvidoma konec maja ali v začetku junija. Sava Turizem mora namreč najprej izločiti prodajano premoženje in ga prenesti na novoustanovljeno družbo, ki bo potem skupaj z vsem premoženjem prešla v roke novega lastnika.»Za to naložbo smo se odločili, da bomo s termami sami gospodarili kot odgovorni lastnik in ustvarjeno vlagali v njihov razvoj, v našem interesu pa je tudi zaposlovati domače ljudi,« je povedal Karba. Ker se sami ne spoznajo na turistično dejavnost, bodo vodenje zaupali ljudem, ki imajo na tem področju bogate izkušnje in so tudi pripravljeni sprejeti ta izziv. Imen za zdaj še ne morejo razkriti, so pa dogovori že sklenjeni.

image
Karba bo prevzel tudi vseh 50 zaposlenih.Nataša Juhnov


Pogajanja o prodaji prleških term med družbo Sava Turizem in zdajšnjim kupcem so trajala najmanj dve leti, a kljub višji kupnini od ponudbe, ki jo je dalo podjetje Karba mge, je sogovornik s poslom zadovoljen. Naložba naj bi se jim povrnila v petnajstih ali dvajsetih letih, vse bo odvisno od uspešnosti poslovanja term v prihodnje. Zaradi negotovosti, ali bo po trdih pogajanjih do sklenitve pogodbe sploh prišlo, pri podjetju Karba mge natančnejše strategije razvoja term še niso pripravili. To tudi pomeni, da večjih sprememb v prvem letu lastništva ne predvidevajo – ne v načinu dela in ne pri vlaganjih, bodo pa vlagali v nujna obnovitvena dela in vzdrževanje infrastrukture. »Bomo pa dolgoročnejše razvojne načrte začeli pripravljati že sedaj,« je povedal Karba.

image
Karba bo prevzel tudi vseh 50 zaposlenih.Nataša Juhnov

K novemu delodajalcu tudi zaposleni Z zamenjavo lastnika sprememb ne bo niti za zaposlene, saj sklenjena kupoprodajna pogodba predvideva, da bodo k novemu delodajalcu prešli vsi zdaj zaposleni. Teh je okoli petdeset. Karba je tudi napovedal, da se jim bodo kot novi lastniki predstavili, še preden bodo prevzem izpeljali do konca.Podjetje Karba mge bo torej kot lastnik prleških term za njihovo vodenje postavilo ljudi, ki se spoznajo na turizem, čeprav tudi v podjetju niso povsem brez tovrstnih izkušenj. V preteklosti so zaradi nekaterih poslovnih povezav in po spletu okoliščin postali lastnik hotela Slovenija v Rogaški Slatini, ga nato dajali v najem in pred dobrima dvema letoma prodali ruskemu kupcu. »S tem kapitalom zdaj kupujemo Terme Banovci, zato za ta namen tudi nismo najemali kredita,« je povedal Karba. Čeprav so se s področja turizma enkrat že umaknili, v Banovcih vidijo številne možnosti za razvoj turizma, predvsem pa so se zanje odločili zaradi bližine, kar je pomembno za sprotno spremljanje vodenja in poslovanja.
Po opravljenem prenosu lastništva bo moral novi lastnik zaradi rabe termalne vode znova zaprositi za koncesijo, kar pa, tako Karba, ne bi smelo biti težava. Napovedal je tudi, da bodo zaradi izpustov izrabljene tople vode in z namenom izboljšanja varovanja okolja v naslednjih letih vlagali tudi v te projekte.

image
Karba bo prevzel tudi vseh 50 zaposlenih.Nataša Juhnov


Terme Banovci, ki so bile pomemben del družbe Sava Turizem, so lani praznovale 50 let delovanja. Začele so s kopalci predvsem z lokalnega območja in se razvile v zanimivo ter dobro obiskano turistično destinacijo s hotelom, ki ima 24 sob, apartmajskim naseljem, ki ponuja 130 postelj, in z dvema kampoma.Sava Turizem na območju Ljutomera prodaja tudi nekdanji mestni hotel Jeruzalem, vendar jim tega, tako Karba, niso ponujali v nakup skupaj s termami, sami pa zanj tudi niso zainteresirani.