vestnik

Te investicije načrtujejo v Občini Rogašovci v prihodnjih dveh letih

D. N., 22. 2. 2021
Branko Žunec
Edvard Mihalič, župan Občine Rogašovci
Aktualno

Proračuna za prihodnji dve leti znašata nekaj več kot 13 milijonov evrov

»Zaradi legalizacije objektov in ureditve zaselkov smo pristopili k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta za romska zaselka Serdica in Kosednarov breg,« je na dvanajsti seji občinskega sveta Občine Rogašovci dejal župan Edvard Mihalič. Nekaj objektov v omenjenih zaselkih namreč še ni legaliziranih, prav tako niso bile določene meje parcel. Občinski svet je na seji soglasno potrdil odlok OPPN, občina pa je s tem dobila temeljni akt za prostorsko urejanje omenjenih območij. Postopek je vodila družba za načrtovanje in inženiring ZEU iz Murske Sobote. 

seja-rogašovci, rogašovci
Damjana Nemeš
Na seji, ki se je je udeležil tudi direktor javnega podjetja Vodovod sistema B Daniel Kalamar, so občinski svetniki potrdili tudi odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini. Foto Damjana Nemeš

Soglasno so v drugi obravnavi sprejeli tudi odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini. Ta je bil zaradi poenotenja v vseh občinah, vključenih v vodovod sistema B, spremenjen v nekaterih členih in je sedaj usklajen z gradbenim zakonom iz leta 2017. »Sredstva za drugo fazo gradnje vodovoda sistema B so zagotovljena v višini 33 milijonov evrov, kdaj pa se bo začelo graditi, vam ne morem povedati, saj se vedno znova zavleče z dokumentacijo. Lahko povem le, da bomo morali do leta 2023 vse končati,« je ob tem občinskim svetnikom povedal direktor javnega podjetja Vodovod sistema B Daniel Kalamar.

Nekateri projekti se že izvajajo

Poleg omenjenih odlokov so svetniki v drugi obravnavi potrdili še občinska proračuna za leti 2021 in 2022. Predloga proračunov sta bila od prve obravnave dopolnjena, največ sprememb je nastalo zaradi sprejetega zakona o finančni razbremenitvi občin. Proračun občine za leto 2021 je tako načrtovan v skupni vrednosti nekaj več kot 6.812.000 evrov, za leto 2022 pa v skupni vrednosti nekaj več kot 6.257.000 evrov. V proračunu za obe leti občina predvideva šest pomembnejših investicij, med drugim nadgradnjo vodovoda sistema B, gradnjo skakalnega centra na Pertoči ter gradnjo tribun in slačilnic nogometnega kluba Serdica, o čemer smo že poročali. Nekatere investicije se v prvi fazi že izvajajo, med njimi je gradnja pločnikov in kolesarske steze, preostale pa bodo začeli v tem ali prihodnjem letu, za večino investicij so si zagotovili sofinanciranje.    

Kaj zdaj berejo drugi