vestnik

Občina Šalovci zaključila gradnjo ekonomsko-poslovne cone, dogovori s potencialnimi investitorji še potekajo

Vestnik.si, 14. 1. 2022
Sanja Ulen
Zaključila se je gradnja ekonomsko-poslovne cone Šalovci.
Aktualno

Dela je izvajalo podjetje Legartis iz Lendave. S potencialnimi investitorji, ki bi kupili zemljišča v poslovni coni, še potekajo dogovori.

Občina Šalovci je zaključila projekt gradnje ekonomsko-poslovne cone (EPC) v Šalovcih. Vrednost del, ki jih je opravilo gradbeno podjetje Legartis, je znašalo milijon devetdeset tisoč evrov, od tega je občina dobila sofinancerska sredstva v višini 766 tisoč evrov od države in Evropske unije. 

V sklopu gradnje EPC Šalovci je bila urejena komunalna infrastruktura, in sicer priključek na regionalno cesto ter nova cesta s pločniki, urejeno je bilo vodovodno, kanalizacijsko in električno omrežje ter javna razsvetljava, v prihodnjih tednih pa bodo v coni, ki se razteza na dobrih treh hektarjih površin, sledile še geodetske odmere parcel, namenjene za gospodarsko dejavnost, ter pridobitev uporabnega dovoljenja. 

Kot nam je pojasnil župan Iztok Fartek, želijo v coni vzpostaviti proizvodno, storitveno in trgovinsko dejavnost, pri tem si župan želi, da bi poslovale živilska, kmetijska in gradbena trgovina. "Trenutno se pogovarjamo s štirimi potencialnimi investitorji, vendar z nobenim še ni podpisana pogodba. Pripravljamo zgolj dokumentacijo za enega od investitorjev iz proizvodne dejavnosti, vendar se v tem letu verjetno objekti še ne bodo gradili," je še dodal župan.