vestnik

Obetajo se spremembe v vrhu Komunale

T. M., 15. 9. 2020
Nataša Juhnov
Štefan Cigan
Aktualno

Občina želi najti alternativo sedanjemu vodstvu javnega podjetja

Predsednik nadzornega sveta Komunale Murska Sobota Matjaž Durič je potrdil, da bo še ta teden objavljen nov razpis za direktorja tega javnega podjetja, ki je v stoodstotni lasti mestne občine. »Prišli smo do zaključka, da bi bilo dobro poiskati še neko alternativo, pa tudi sedanji direktor ni izrazil volje, da bi še naprej vodil podjetje.« Durič še pojasnjuje, da ni posebnega razloga, ki bi izviral iz poslovanja podjetja, zaradi katerega bi se odločili za menjavo vodstva. Komunalo vodi Štefan Cigan, ki se mu s koncem oktobra izteče štiriletni mandat.  Cigan, ki je bil prej zaposlen v soboški mestni upravi, je bil na mesto direktorja imenovan leta 2016, ko je Komunalo zapustil tedanji direktor Tadej Ružič. Tedaj so Cigana na mesto direktorja imenovali brez javnega razpisa, sprva bi moral biti vršilec dolžnosti za dobo enega leta, a so ga po zapletu z vpisom v sodni register imenovali za direktorja s polnim mandatom, saj so bili po takratnih pojasnilih vodstva občine prisiljeni hitro reagirati po odhodu Ružiča. Župan Aleksander Jevšek je takrat pojasnil, da bi bil razpis sicer korekten, ne pa tudi nujen. Cigan zaenkrat ne odgovarja na vprašanje, ali se bo vseeno tudi sam prijavil na razpis za direktorja. Prav tako ne želi govoriti o morebitnih razlogih za umik.

Soboška Komunala poleg opravljanja gospodarskih javnih služb in dejavnosti po posebnih pogodbah, kot so upravljanje čistilne naprave, mestnega kopališča, stadiona in tržnice, opravlja tudi tržne dejavnosti. V letu 2019 je imela družba 7,8 milijona evrov prihodkov, od tega so 68 odstotkov prihodkov ustvarili s tržnimi dejavnostmi, in 91 tisoč evrov dobička