vestnik

Obnova ceste v Brezovcih se je podaljšala, se bo pa sprostil promet čez most

I.B., 2. 7. 2021
Vanesa Jaušovec
Zapora ceste Gorica - Brezovci bo trajala do 31. julija, obvoz je urejen čez Gederovce.
Aktualno

Popolna zapora ceste Gorica - Brezovci je zaradi rekonstrukcije ceste podaljšana do 31. julija, obvoz pa bo še naprej urejen tako kot je veljalo doslej.

V Občini Puconci poteka preplastitev ceste skozi naselji Gorica in Brezovci. Gre za državni projekt, v katerem je občina soinvestitor. Sprva je kazalo, da bo popolna zapora trajala do začetka julija, ker pa so se dela zavlekla, je podaljšana tudi zapora. Koordinator projekta s strani občine Jožef Ficko nam je v petek pojasnil, da je cesta na Gorici v veliki meri končana, za prihodnji teden so v načrtu le še zaključna dela. V Brezovcih pa se bo njegovih besedah še konec tedna v grobem asfaltiral odsek, ki bo omogočil, da se sprosti promet čez most. To je pomembno tudi zaradi kmetijskih del, ki v teh dneh potekajo. Dela so podaljšana predvidoma do konca avgusta.

Izvajalec del je gradbeno podjetje Pomgrad, njegov partner pa Asfalti Ptuj.

zapora-ceste, zapora, obvoz
Vanesa Jaušovec
Zapora ceste Gorica - Brezovci bo trajala do 31. julija, obvoz je urejen čez Gederovce.

Vzrok je vgradnja vodovodnega voda

Kot pojasnjujejo na občini, je do podaljšanja roka za dokončanje del in popolne zapore prišlo zaradi izvedbe transportnega voda vodovoda skozi naselje Brezovci. Ficko, ki opravlja tudi funkcijo podžupana, pojasni, da je bilo to sprva predvideno v sklopu projekta Zamenjava transportnega voda Predanovci-Lemerje. V ostalih odsekih bo zamenjava izvedena pozneje, v Brezovcih pa je bila, tudi na zahtevo občine, izvedena skupaj z izgradnjo ceste, saj po spremembi projekta trasa voda poteka po cestišču, ki je v izgradnji. Ficko še doda, da je vgradnja vodovodnega voda s prevezavo na obstoječi vod zaradi deževnih dni potekala od 14. aprila do 11. junija. »Izgradnja vodovoda je tudi ključno vplivala na popolno zaporo prometa skozi naselje,« dodajajo na občini. Dokončanje del vodovodnega voda pa je potem omogočilo zaključek del na mostu.

Brezovci, obnova ceste
Ines Baler
V Brezovcih so v sklopu projekta rekonstruirali tudi most čez potok.

Izvedba vodovoda je vplivala tudi na spremembo izvedbe na cesti. Ugotovljeno je namreč bilo, da geomehanski ustroj cestišča z izvedbo le preplastitve v delu od krožišča v smeri proti Lemerju ne zagotavlja primerne rešitve in je projektant na pobudo investitorja projektno rešitev spremenil. »To je omogočilo tudi spremembo nivelete cestišča, ki je predvsem v predelu gasilskega doma, bila po prvotni rešitve zelo moteča,« izpostavi Ficko. Pravi še, da si občina kot soinvestitor želi predvsem to, da bo izvedba projekta dobra, ter da se hkrati rešujejo tudi drugi posegi na komunalnih vodah.

Asfaltiranje ceste v Brezovcih je predvideno nekje čez tri tedne, poudari Ficko.