vestnik

Omejitev vpisa tudi na dveh pomurskih srednjih šolah

I.B., 8. 7. 2020
Nataša Juhnov
Na Gimnaziji Murska Sobota velja omejitev vpisa na športnem oddelku.
Aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo seznam srednjih šol, ki imajo omejitev vpisa za šolsko leto 2020/2021. Med temi sta tudi dve pomurski šoli.

Med srednjimi šolami, ki bodo omejile vpis v 1. letnik sta tudi Srednja zdravstvena šola Murska Sobota in Gimnazija Murska Sobota. Na prvi omejitev vpisa velja za program Kozmetični tehnik, kjer bodo sprejeli 28 dijakov. Kot je razvidno iz dokumentov ministrstva se je na omenjeni program vpisalo 34 bodočih dijakov. Določena spodnja meja 1. kroga izbirnega postopka za ta program pa je 101 točka. 

Na soboški gimnaziji pa omejitev vpisa velja za športni oddelek, kjer je razpisanih 18 vpisnih mest, prijavilo pa se je 27 bodočih srednješolcev. Spodnja meja 1. kroga izbirnega postopka tu pa je 160 točk iz ocen in športnih dosežkov.