vestnik

OŠ Miška Kranjca Velika Polana: Nezadovoljni zahtevajo razrešitev ravnateljice

Majda Horvat, 28. 11. 2019
Majda Horvat
Na velikopolanski šoli se je v zadnjih desetih letih zvrstilo devet zamenjav ravnateljev, od tega je bilo kar pet imenovanj za vršilca dolžnosti.
Aktualno

Anonimna skupina staršev otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Miška Kranjca v Veliki Polani, je napisala protestno pismo, v katerem so navedli številne obtožbe glede vodenja javnega zavoda in očitke o vplivu župana Občine Velika Polana Damijana Jaklina na zdajšnje vodstvo. Pismo je bilo poslano medijem, še prej naj bi ga prejeli minister za šolstvo Jernej Pikalo, inšpektorat za šolstvo, svet zavoda šole in svet staršev šole.

Kljub temu da gre za pismo brez podpisov, se je zaradi hudih navedb v njem odzval inšpektorat za šolstvo, saj na šoli že poteka izredni inšpekcijski nadzor. »Svoj del odgovornosti bom glede na izsledke inšpekcijskega nadzora prevzela, sprašujem pa se, kdo bo odgovarjal za javne žalitve in ponižanja, ki jih je utrpel celoten zavod,« je v zvezi s tem v pisni izjavi za medije zapisala Danijela Apatič, zdajšnja ravnateljica šole. Ta položaj je zasedla 10. junija letos, pred tem pa je šolo dvakrat vodila kot vršilka dolžnosti, in sicer od septembra 2014 do septembra 2015 ter od aprila 2018 do februarja 2019. Po mnenju piscev anonimnega pisma na neurejene razmere v šoli kaže tudi dejstvo, da je v zadnjih desetih letih skoraj vsako leto prišlo do zamenjave ravnatelja. Od leta 2007 do zdaj se je na velikopolanski šoli res zvrstilo devet zamenjav, od tega je bilo kar pet imenovanj vršilca dolžnosti ravnatelja.


Številne bolniške odsotnosti in nadomeščanja
V protestnem pismu je navedeno, da zdajšnja ravnateljica ni primerna za vodenje šole, očitajo ji tudi sporne odločitve in neprimerno vedenje do otrok ter šikaniranje učiteljev, zaradi česar naj bi ti v velikem številu odhajali na bolniški dopust. Posledica tega so številna nadomeščanja, pišejo v pismu, pouk pa izvajajo osebe, ki za to nimajo ustreznih znanj, posledica tega je prikrajšanost otrok. Navedbe so pisci anonimke podkrepili s priloženim dokumentom o spremembah urnika oktobra letos. O pomanjkanju kadra tako na šoli kot v vrtcu, ki deluje v sklopu šole, priča tudi dejstvo, da se je v proces dela vključila ravnateljica sama.

V pismu ji tudi očitajo, da je odgovorna za to, da šola nima hišnika ter da upravljanje izvaja po pogodbi velikopolanska občina, kriva naj bi bila tudi za to, da je šola ostala brez šolskega kombija, saj je bil stari izročen gasilcem.
Nezadovoljni starši in – kot je mogoče razbrati iz nekaterih navedb – tudi nekateri zaposleni na šoli pozivajo šolskega ministra, da razreši sedanje vodstvo šole, razišče nepravilnosti in jih odpravi, naroči revizijo finančnih sredstev, ponovno uvede delovno mesto hišnika in šoli vrne kombinirano vozilo za prevoz otrok. »Če ne boste ukrepali, bomo o tej zadevi obvestili medije,« so avtorji sklenili v pismu.  

2a8c48a6a9f30a060f9c47350890fc20
Nataša Juhnov
Župan Velike Polane Damijan Jaklin.


Nezadovoljni niso le starši 
Danijela Apatič v pogovor za naš medij zaradi razjasnitve zadev ni privolila, poslala je zgolj skopo pisno izjavo glede navedb v pismu. Med drugim pravi, da so te neresnične, neutemeljene, vzete iz konteksta posameznih situacij. »Zame kot odgovorno osebo zavoda pa tako poklicno kot osebno žaljive. Ob vsem navedenem, ki s potankostmi vzbuja vtis pretirano dobre informiranosti staršev o delu v zavodu, se sprašujem in odgovarjam: S čigavim delom ste deležniki – starši, zaposleni v zavodu in ustanovitelj vzgojno-izobraževalnega zavoda v Veliki Polani sploh bili (ali ste) zadovoljni,« je še zapisala. S tem je torej tudi sama krog nezadovoljnih razširila od staršev še na del kolektiva in občino kot ustanoviteljico zavoda.


Jaklin pravi, da so vse navedbe lažne 
Več kot Apatičeva je bil pripravljen povedati župan Damijan Jaklin. Najprej je omenil nekatere medije, ki so že objavili vsebino protestnega pisma, ne da bi bili pripravljeni poslušati njegova pojasnila v zvezi z navedbami, ter poudaril, da občina kot ustanoviteljica javnega zavoda pisma ni prejela. Po njegovih besedah to tudi ni bilo poslano svetu zavoda in svetu staršev. »Kljub temu smo navedbe pregledali in ugotovili, da vse temeljijo na lažnih izjavah,« pove Jaklin. Z vsebino anonimke so že seznanili občinski svet, na seji, na katero bodo povabljeni tudi predstavniki sveta zavoda šole, pa bodo predstavili podrobne informacije ter zavrnili vse navedbe.


V zbornici odtujeni dokumenti 
»Ta anonimka ima osnovo za obravnavo policije, ker gre tudi za dokumente, ki so bili odtujeni izključno iz šolske zbornice. Iz anonimke je tudi razvidno, da so vsebino pisale različne skupine in da gre za odvračanje pozornosti od dejanskih problemov tega zavoda, ki pa niso vezani na nas kot ustanovitelja,« je še izjavil Jaklin. Poudaril je, da občina zanj skrbi vzorno. V obdobju 2006–2018 je namreč za obnovo objektov šole in vrtca ter posodobitev opreme vložila več kot dva milijona evrov, skupaj z ureditvijo prireditvenega centra Poljana, brez katerega, tako Jaklin, zavod ne bi mogel delovati, pa se vrednost naložb povzpne na 3,5 milijona evrov.  
Na vprašanje, ali pričakuje, da bo glede na omenjeno domnevno odtujitev nekaterih dokumentov iz zbornice vodstvo šole vložilo ovadbo zoper neznanega storilca, Jaklin odgovori, da odločitve vodstva šole v tej zadevi ne namerava napovedovati. »Kot predstavnik ustanovitelja pa želim, da se v tem zavodu vsi posvetijo svojemu poslanstvu, torej učitelji poučevanju, tehnični delavci vzdrževanju, predvsem čiščenju, čez katero imajo starši in zaposleni veliko pripomb, in upam, da bomo imeli v mislih izključno otroke,« je povedal župan.

V novi številki Vestnika si lahko še preberete, zakaj so šolski kombi dobili gasilci, ali so občina in starši šoli dajali preveč, ter to, da je prejšnji ravnatelj Branko Lahko porabil več sredstev, kot jih je imel na voljo.