vestnik

Praznik Občine Turnišče: Plaketi Stanislavu Draškoviču in Ivanu Bukovcu

Majda Horvat, 17. 11. 2019
Matej Vnuk
Prejemniki plakete in priznanj Občine Turnišče.
Aktualno

Občina Turnišče praznuje. Ko so poravnali stare obveznosti in zagotovili denar za cesto skozi Gomilico, denarja več ni ostalo za drugo. Zdaj spet načrtujejo.

Občina Turnišče praznuje 16. novembra občinski praznik. S tem se spominjajo prve pisne omembe starodavne cerkve blažene Device v Črncu leta 1267, kakor se je takrat imenovalo naselje na območju današnjega Turnišča, obujajo pa tudi spomin na zgodovinski pomen kraja zaradi pridobljenih trških privilegijev leta 1524 ter razvite obrtniške dejavnosti ter cehovstva.

Občinski praznik pa je vsako leto znova tudi priložnost, da izrečejo priznanja in zahvale najbolj zaslužnim občanov, se spomnijo dosežkov lokalne skupnosti v minulem letu ter se ozrejo v naslednjega. Župan Borut Horvat je v svojem nagovoru izpostavil, da je občinska uprava v novi sestavi s svojim delom začela 20. decembra lani. Po pregledu dotedanjega poslovanja so ugotovili, da je imela občina od septembra do decembra lani 470 tisoč evrov neporavnanih obveznosti zaradi neplačanih računov, nedokončanih projektov, naročene projektne dokumentacije in neplačanih tekočih obveznosti. "Po hitri streznitvi smo bili primorani oceniti, s katerimi projekti nadaljevati, katere pa zaustaviti in jih začeti kasneje, ko bodo finančne razmere to dopuščale. Ob dejstvu, da so se začela dela na državni cesti skozi vas Gomilica, je bila odločitev jasna," je izpostavil govornik. Omenjena cesta bo namreč občino stala ob že zgrajenem vodovodu še 480 tisoč evrov (pogodbena obveznost znaša 578 tisoč evrov).

turnisce3
Majda Horvat
Občina Turnišče praznuje. Slavnostni govornik na včerajšnji proslavi je bil župan Borut Horvat.

Kljub temu so letos izvedli več manjših, vendar za ljudi pomembnih naložb, pripravljajo pa se tudi na večje projekte. Med naštetimi v govoru župana je treba izpostaviti gradnjo kolesarske steze od Gomilice do Lipe, ki bo v primeru uvrstitve na prednostno listo regijskega dogovora zgrajena konec lanskega leta, ter gradnjo čistilne naprave.

To so prejemniki priznanj

Na slovesnosti, ki jo je spremljal tudi kulturni program, ki so ga pripravila domača društva ter otroci iz vrtca in šole, so podelili tudi občinska priznanja.  Plaketo občine je prejel Stanislav Draškovič, dolgoletni direktor tovarne Planika Turnišče, občinsko priznanje pa sta prejela Marjan Gjura, dolgoletni tajnik krajevne skupnosti Turnišče in uslužbenec občinske uprave ter Mojca Raj, diamantna maturantka Srednje šole za turizem in gostinstvo Radenci. Prav tako so priznanja prejeli Klub mladih Turnišče za 20 let delovanja, sekcija ljudskih pevcev KD Rdeči zvonček Nedelica za 10 let delovanja in Klub malega nogometa Gomilica, ki so ga prav tako ustanovili pred desetimi leti.

Podelili pa so tudi športna priznanja. Naziv športnika leta 2019 so podelili v mladinski konkurenci Leonu Režonji ter v članski Robertu Markoji, priznanje za tekmovalne uspehe v strelstvu pa Tadeju Žaliku in Gregorju Maučecu. Priznanje je prejelo tudi Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče.

turniscesport1
Matej Vnuk
Najboljši športniki in športni delavci Občine Turnišče.

Zlato plaketo za dolgoletno delovanje na področju nogometa in za prostovoljno delo v športu pa je prejel Ivan Bukovec.