vestnik

Po treh letih konec stečajnega postopka Aruma, koliko so dobili nekdanji zaposleni?

R.Š., 21. 7. 2022
Nataša Juhnov
Stečajni postopek nad družbo Arum je končan.
Aktualno

Zaključena je zgodba ene izmed naslednic tekstilnega giganta Mure, družbe Arum, ki je julija 2019 ravno tako klavrno propadla. Od 1,8 milijona evrov priznanih terjatev je bil skupni znesek unovčene stečajne mase 1,08 milijona evrov. Od tega so zaposleni dobili 257.500 evrov.

Okrožno sodišče v Murski Soboti je danes izdalo sklep o končanju stečajnega postopka nad tekstilno družbo Arum, še zadnjo naslednico tekstilnega giganta Mure, ki je, ravno tako kot Mura in Aha Mura za njo, pristala v stečaju. Stečajni upravitelj Igor Bončina, ki ga je zdaj soboško sodišče razrešilo, je sicer že konec junija predlagal zaključek postopka in izdal končno poročilo. Iz njega izhaja, da je bil ločitveni upnik poplačan v višini nekaj manj kot 53.500 evrov, kar predstavlja 100 odstotkov njegove zavarovane terjatve z ločitveno pravico, gre pa za Finančno upravo RS.



Prijavili za skoraj 1,5 milijona evra terjatev, dobili dobrih 257 tisočakov


Iz stečajne mase je bila delno poplačana tudi prednostna terjatev zaposlenih, na dan začetka stečajnega postopka jih je bilo v Arumu še 243. Skupna priznana terjatev zaposlenih je znašala sicer skoraj 1,5 milijona evrov, od tega je bila prednostna terjatev v višini več kot 1,1 milijona evrov.

Kot navaja Bončina v končnem poročilu, je bila prednostna terjatev poplačana v višini okoli 257,500 evrov, kar predstavlja 22,76 odstotka priznanih prednostnih terjatev. Delavci so sicer bili upravičeni tudi do izplačila iz jamstvenega sklada, in sicer v višini največ štirih in pol minimalnih plač.