vestnik

Pobuda, da Titova cesta ostane, vnovič vložena

Vestnik, M. V., 8. 1. 2021
FB Roman Leljak
Dva dni po postavitvi nove table je bilo ime ulice prebarvano. Foto FB Roman Leljak
Aktualno

Občinski svet je konec leta 2020 z odlokom preimenoval Titovo cesto v Cesto osamosvojitve Slovenije, civilna iniciativa pa še naprej vztraja pri referendumu.

Kot smo že poročali, je radenski občinski svet na zadnji seji v letu 2020 sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij ter z njim preimenoval dosedanjo Titovo cesto v Cesto osamosvojitve Slovenije. Nenadna odločitev občinskega sveta je razburila civilno iniciativo Radenci, ki se že več mesecev bori proti preimenovanju. Z vnovično namero preimenovanja ulice namreč niso bili seznanjeni, saj je bila dodatna točka na dnevni red uvrščena na predlog župana šele na seji. »Nesprejemljivo je, da je župan onemogočal tako prvi referendum kot tudi drugega, ki ga je predlagal sam občinskemu svetu in ga na seji preklical ter hkrati sprejel odlok o preimenovanju Titove ceste,« pravi njihov predstavnik Franc Vukajč. Predlog župana za preimenovanje ulice je podprlo devet svetnikov, štirje so bili proti, eden pa vzdržan.

radenci, roman-leljak
M.V.
Roman Leljak

Vseh štirinajst prisotnih svetnikov je še prej potrdilo preklic akta o razpisu svetovalnega referenduma, na katerem bi občani odločali o šestih vprašanjih – preimenovanju Titove ceste, zmanjšanju števila svetnikov v Občini Radenci na 13, spremembi načina zagotavljanja javne službe oskrbe s pitno vodo, gradnji javnega kopališča v Radencih, priključitvi zasebnih vodovodov v občini na javno vodovodno omrežje in gradnji nove vežice na pokopališču na Kapeli. »Vse smo preklicali, referenduma ne bo, odločili smo o novem imenu in zadeva je končana. Občinski svet in župan Občine Radenci se s problematiko Titove ceste ne bosta več ukvarjala,« je po seji poudaril Leljak.

Boj bodo nadaljevali

Enaintridesetega decembra je bila tabla z novim imenom ulice postavljena, vendar so jo že čez dva dni našli poškodovano oziroma prebarvano. Župan je ob tem dejanju na družabnem omrežju zapisal, da za tem dejanjem stoji civilna iniciativa Franca Vukajča, kar pa je ta zavrnil.

titova-cesta, radenci
Vestnik
Boj za Titovo cesto v Radencih se nadaljuje.

»S prebarvanjem uličnih tabel osebno nimam popolnoma nič. Tega, česar me obtožuje župan, nisem storil, bo pa za to izjavo moral odgovarjati pred sodiščem, ker je s tem storil kaznivo dejanje po kazenskem zakoniku,« je povedal in dodal, da poznavajoč člane radenske civilne iniciative in njen način delovanja lahko utemeljeno sklepa, da s prebarvanjem table nima nič tudi nobeden od drugih članov civilne iniciative. »Pri tem poudarjam, da v civilni iniciativi nimamo formalnega vodstva in delujemo kolektivno. Sam torej nisem vodja civilne iniciative, kot se večkrat omenja, ampak njen aktivni član.«

Boj za Titovo cesto bodo nadaljevali. »V tem trenutku imamo zbranih dovolj podpisov za pobudo oziroma razpis referenduma. Ustavno sodišče pa je že danes prejelo pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti oziroma zakonitosti spornega odloka,« je Vukajč še povedal v ponedeljek.

Radenski župan je na Facebooku že sporočil, da je pobuda, da Cesta osamosvojitve Slovenije ostane Titova cesta, vložena. "Žal mi je, da je prišlo do takšne aktivnosti. Upam, da se bo vse končalo letos, v nasprotnem bodo stanovalci ostali brez vrnjenih stroškov za zamenjavo dokumentov. V proračunu za leto 2022 teh sredstev ni v proračunu," je zapisal.