vestnik

Počivalšek na obisku v Moravskih Toplicah predstavil ukrepe za turizem in gostinstvo

Vestnik, 19. 2. 2021
Občina Moravske Toplice
Gospodarski minister Počivalšek se je mudil na delovnem srečanju v Občini Moravske Toplice.
Aktualno

Občino Moravske Toplice sta danes obiskala minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec.

Na obisku je Občina Moravske Toplice predstavila svoje ključne projekte v tej finančni perspektivi, ki pomenijo podporo gospodarstvu pri okrevanju po pandemiji covida-19. Projekti zajemajo aktivnosti, ki bodo pripomogle k zelenemu in digitalnemu prehodu Pomurja.
Ti projekti so:
- Turistični razvoj območja Rimska čarda s koriščenjem geotermalnega potenciala
- Večnamenska nizko energetska dvorana
- Ureditev središča Moravskih Toplic
- Trajnostna mobilnost in sodobne pametne prometne povezave
- Ekonomske poslovne cone (Bogojina, Prosenjakovci)
- Digitalna transformacija
- Razvoj zelenega, trajnostnega turizma
- Obnova in razvoj vzgojno-varstvene infrastrukture
- Management odpadnih kopalnih in komunalnih voda
- Zagotavljanje dostopnosti do osnovne infrastrukture
- Implementacija ukrepov in omilitev negativnega vpliva človeka na okolje
- Razvoj podeželja in podporne dejavnosti (kmetijstvo, podjetništvo ...)
Občina Moravske Toplice si prizadeva k čim večjemu povezovanju med občinami tako v regiji kot širše. Prav tako krepi povezovanje z lokalnimi deležniki in institucijami v regiji, Sloveniji in izven nje.

39fd3e3adaab5db725c0614320f368cd
Andrej Petelinsek
Zdravko Počivalšek

V okviru obiska je potekalo tudi videokonferenčno četrto srečanje sveta županov vodilnih destinacij slovenskega turizma, kjer sta sodelovala tudi minister Zdravko Počivalšek in župan Alojz Glavač. Namen srečanja je bil predstaviti ukrepe za turizem in gostinstvo, program trženja ter izvajanje ključnih ukrepov in sprememb na poti do okrevanja in odpornosti slovenskega turizma.