vestnik

Podjetju Korošak nova lokacija

Majda Horvat, 24. 1. 2021
Majda Horvat
Podjetje Korošak že ureja cesto do nove lokacije, kamor se bodo preselili po pridobitvi okoljskega dovoljenja. Foto Majda Horvat
Aktualno

Predelava odpadnega gradbenega materiala poslej na območju nedaleč od prašičereje Nemščak

Občina Beltinci je podjetju Korošak gradbeništvo iz Dokležovja, ki se ukvarja tudi s predelavo odpadnega gradbenega materiala, podelila stavbno pravico na občinskih parcelah na novi lokaciji. To pomeni, da bo podjetje po pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja za zagon dejavnosti na novi lokaciji to odselilo iz Dokležovja, občini pa vrnilo stavbno pravico, ki mu jo je podelila marca lani za približno hektar veliko območje v obrtno-industrijski coni v Beltincih v smeri Odranec.
Podeljena stavbna pravica na novi lokaciji ni neposredno povezana z odstranjevanjem gradbenega materiala, nastalega ob rušenju starega objekta kirurgije v Murski Soboti, ki je junija lani sprožilo v javnosti burne reakcije, češ da ga zakopavajo na kmetijskem zemljišču. Miran Korošak je takrat trdil, da ne počnejo nič nezakonitega, in to sta potrdila tudi občinski in republiški inšpekcijski nadzor. Občina je novo lokacijo za podjetje začela iskati predvsem zaradi skorajšnjega prihoda novih vlagateljev v obrtno-industrijsko cono, ki se ukvarjajo z dejavnostjo, za katero predelava gradbenega materiala v soseščini ni primerna. Drug razlog za iskanje primernejše lokacije pa je bil, da se mora podjetje, ki zdaj obratuje v Dokležovju na poplavnem in zaščitenem območju Natura 2000, od tam odseliti.
Novo lokacijo je občina našla na območju katastrske občine Bratonci, stavbno pravico pa podelila podjetju na parcelah v skupni velikosti dobrih osem tisoč kvadratnih metrov. Območje je severno od lokacije Panvitine prašičereje Nemščak in se ledinsko imenuje Slokač. V preteklosti je tu podjetje Koto načrtovalo postavitev zbiralnice kadavrov, vendar od tega potem odstopilo. Lastništvo zemljišča je prešlo na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, nato pa na občino. Po prostorskoureditvenih pogojih je tu dovoljena kakršna koli gradnja, tudi izvajanje industrijske dejavnosti, območje pa je dostopno tako iz Beltinec in Ižakovec kot Dokležovja. Občina bo tu z načrtovanim dokupom parcel še povečala svojo posest.
Miran Korošak pravi, da je nova lokacija, ki jo je podjetju ponudila občina, zanje povsem sprejemljiva, čas njihove preselitve pa je odvisen predvsem od pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za izvajanje dejavnosti na novi lokaciji. »Tudi lokacija v industrijski coni ni slaba, vendar je za našo dejavnost primerneje, če smo na samem in ne na nekem naseljenem območju,« je še povedal Korošak.
Po pridobitvi dovoljenja za zagon dejavnosti na novi lokaciji bo podjetje Korošak gradbeništvo občini vrnilo stavbno pravico na zemljiščih v obrtno-industrijski coni, zemljišča na novi lokaciji pa v prihodnosti predvidoma odkupilo.