vestnik

Pogovarjali so se o izzivih sodobne družbe

D. N., 6. 6. 2019
Damjana Nemeš
Zaključno srečanje projekta Regiohelp.
Aktualno

V avstrijskem mestu Voitsberg je potekalo zaključno srečanje projekta Regiohelp, katerega del so bile tudi številne pomurske institucije s področja sociale in zdravstva. 

Zaključno srečanje je potekalo v Haus des Lebens oziroma Hiši življenja, avstrijski organizaciji, ki je bila vodilni partner čezmejnega projekta Regiohelp. Poleg omenjene organizacije so partnerstvo sestavljali še Nekom na avstrijski strani ter Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor in Center za zdravje in razvoj Murska Sobota na slovenski strani.

3f5c58317ab3aede3830ecf197b6072c
Damjana Nemeš
Zaključno srečanje projekta Regiohelp.


Regiohelp je projekt slovenske regije Pomurje in avstrijskega okrožja Voitsberg, ki je sofinanciran s strani čezmejnega Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija in Zvezne dežele Štajerske.
Projekt, ki se je začel 1. 7. 2016, se bo zaključil 30. 6. 2019.


Čezmejni, tri leta trajajoči projekt je bil zasnovan na podlagi družbenih izzivov, ki so jih omenjeni partnerji zaznali na obeh straneh meje, pri čemer so se osredotočili na dva poglavitna izziva, in sicer na organiziranost in dostopnost informacij glede iskanja ustrezne pomoči in ustreznih institucij s področja sociale in zdravstva ter na boljšo medsebojno povezanost institucij z obeh strani meje na omenjenih področij za zagotavljanje kvalitetnih in pravočasnih storitev za ljudi. Osrednji cilj vseh sodelujočih je bil izgraditi regionalni program zdravstvenega in socialnega upravljanja, skupaj s številnimi akterji iz zdravstvenega, socialnega in gospodarskega sektorja pa so uspeli vzpostaviti regionalne mreže, skupaj so razvijali inovativne ideje ter vzpostavili sodelovanje med različnimi institucijami, podjetji in uradi na obeh straneh meje.

ebdb5e38a935eb476888485b5a809786
Damjana Nemeš
V okviru projekta je izšla tudi znanstvena monografija.

f05acb751b6fcfdeca416eb6796b7a10
Damjana Nemeš
Prednosti čezmejenega sodelovanja so predstavili predstavniki nekaterih slovenskih in avstrijskih institucij s področja sociale in zdravstva.

Tudi zaključna prireditev, ki so se je udeležile nekatere sodelujoče institucije iz Pomurja, je bila namenjena pogovoru o družbenih izzivih in socialnem menedžmentu v moderni informacijski družbi, o čemer sta bili predstavljeni dve raziskavi, opravljeni v okviru projekta, udeleženci pa so predstavili tudi bilateralne izkušnje in prednosti sodelovanja in vključevanja v čezmejni projekt. Predstavljen je bil tudi promocijski film, ki je zajel vse ključne poudarke projekta.

6011789256f1b9638a33dadafa308e15
Damjana Nemeš
Predstavitev kvalitativne in kvantitativne raziskave.

Ključna elementa projekta sta namreč spletni iskalnik LUIII, s pomočjo katerega lahko uporabniki hitreje in lažje najdejo pravo institucijo, ki je v projekt vključena in ki jim lahko pomaga pri reševanju težav, ter informacijski točki v Voitsbergu in Murski Soboti, ki sta povečali dostopnost ter poenostavili način posredovanja pomoči tako prebivalstvu kot različnim institucijam.

Damjana Nemeš
Predstavniki projektnih partnerjev iz Slovenije in Avstrije.