vestnik

Pomurski CSD na dveh stolih  

Majda Horvat, 26. 3. 2018
Aktualno

Zakaj bodo službe  Centra za socialno delo Pomurje razdeljene med Mursko Soboto in Ljutomerom? Pri  vseh 16-ih novih CSD bo služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na eni lokaciji, trdijo na ministrstvu. 

Murskosoboški Center za socialno delo (CSD) se bo s prvim avgustom selil v nove prostore, in sicer v zdajšnje poslovne prostore NLB na Trgu zmage v Murski Soboti. Na tej novi lokaciji pa bo po načrtu reorganizacije in spajanja CSD-jev tudi sedež območnega centra oziroma Centra za socialno delo Pomurje. V Murski Soboti naj bi delovali skupna splošna služba in skupna strokovna služba, glede službe za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev pa naj bi se po besedah Nataše Meolic, direktorice CSD Murska Sobota, na pristojnem ministrstvu (MDDSZ) še odločali, ali bi ta delovala tako v Murski Soboti kot v Ljutomeru, torej na obeh lokacijah in ne samo v Ljutomeru.


Toda sodeč po odgovoru, ki so nam ga posredovali z MDDSZ, bo na vsakem izmed 16-ih novih centrov za socialno delo delovala služba za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na eni lokaciji."Navedeno velja tudi za Center za socialno delo Pomurje," so nam še sporočili. Eden izmed ciljev reorganizacije je namreč poenotenje dela in praks centrov za socialno delo, tako da odstopanj ne more biti. Razlog je tako v sledenju ciljem kot tudi zaradi organizacijskih in tehničnih razlogov, potrebne nadgradnje informacijskega sistema, ki ga uporabljajo centri za socialno delo.
Na dodatno vprašanje, ali je še kje drugje v Sloveniji reorganizacija predvidena na podoben način, torej, da vse tri krovne službe CSD ne bodo na isti lokaciji, kjer bo tudi sedež zavoda, pa še nismo prejeli odgovora.