vestnik

Posli odvetnika Francija Matoza: Pomurski bioplinarni prodal Madžarom

Majda Horvat, 12. 11. 2021
Bobo
Franci Matoz
Aktualno

Ali bosta v roke vzhodnih sosedov prešli še bioplinarni iz imperija Marjana Kolarja v Radmožancih in Lendavi?

Nekateri mediji so se na osnovi pridobljenih dokumentov razpisali o domnevno spornih, a donosnih poslih odvetnika Francija Matoza z Madžari pri prodaji dveh pomurskih bioplinarn. Ena je bioplinarna v Vučji vasi, ki je bila del mreže bioplinarn Marjana Kolarja, druga pa Gjerkeševa bioplinarna v Dobrovniku. To je junija letos sicer prodala Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ali tako imenovana slaba banka, vendar naj bi imel tudi pri tem poslu prste zraven Matoz.  Obe bioplinarni zdaj upravlja Pannonia Bio Gas, družba, ki je v lasti madžarske družbe Pannonia Bio Zrt, ta pa kot del skupine ClonBio upravlja največjo evropsko biorafinerijo na Madžarskem.

Stari znanci

Ob razkritju poslov Francija Matoza z Madžari pri prodaji dveh pomurskih bioplinarn je treba spomniti, da je imel Marjan Kolar eno svojih podjetij, Mura-Ecotech, ki je prav tako v stečaju, registrirano v kraju Resznek na Madžarskem. Tamkajšnji kmetje so bili pomembni dobavitelji zelene mase za pomurske bioplinarne. Uporabo biogenih odpadkov iz madžarskih in slovenskih kmetijskih ostankov napoveduje tudi Pannonia Bio Gas.

Ali je pri prodajnih poslih prišlo do nepravilnosti, konflikta interesov in oškodovanja DUTB, bo preverila komisija za preprečevanje korupcije. Mi pa se sprašujemo, ali bosta v roke Madžarov prešli še dve bioplinarni iz Kolarjevega imperija, tista v Radmožancih in v Lendavi. In še, s kakšnim namenom jih Madžari kupujejo. Ne smemo namreč spregledati, da so bioplinarne energetski objekti in da je energetska politika eno od najpomembnejših razvojnih področij.

Na »parkirišču« čaka na pravi trenutek

Bioplinarna v Lendavi, ki je v javnosti znana zaradi onesnaževanja okolja z iztokom namočenega digestata v potok Kopico, za kar nihče ni in ne bo odgovarjal, je nared za novega lastnika. Očiščena je vseh finančnih spon iz stečajnega postopka in zdaj pri dveh lastnikih čaka na pravi trenutek.
Pot te transformacije je bila taka: za Kolarjevo bioplinarno v Lendavi, ki nikoli ni delovala, sta bili leta 2012 izdani dve gradbeni dovoljenji dvema družbama, zgrajena pa je bila z bančnim posojilom NKBM. Banka je nepremičnine obremenila s hipoteko v višini 19,3 milijona evrov. Napravo je upravljala družba Bioplin storitve, vendar je imela stavbno pravico vpisano družba Bioplinarna proizvodnja (prej Keter Organica Bioplinarna). Za Bioplin storitve je bil stečajni postopek končan januarja letos, aprila letos je bila iz sodnega registra izbrisana še Bioplinarna proizvodnja.

DSC_2439
Majda Horvat
Bioplinarna v Lendavi, ki je v javnosti znana zaradi onesnaževanja okolja z iztokom namočenega digestata v potok Kopico, je prav tako nared za novega lastnika. Foto Majda Horvat

In kam so poniknile terjatve NKBM? Ob teh, ki so jih zaradi sanacije bank poplačali davkoplačevalci, se je zgodila še naslednja prodaja: NKBM jih je prodala družbi Alos, od Alosa jih je prevzela družba Kastor, podjetje za trgovino in gostinstvo iz Ljubljane. Kastor je polovico tega premoženja prenesel na Z2 iz Novega mesta, s katerim si deli lastništvo bioplinarne skupaj z zemljišči. Stečajni postopek za Bioplin storitve se je končal brez delitve stečajne mase, saj sta Kastor in Z2 vplačala v stečajno maso (zgolj) 96 tisoč evrov. Torej toliko, kot so znašali stroški stečajnega postopka. Nova lastnika sta dokončno »prekrila« 18 milijonov evrov globoko dolžniško jamo, kolikor je bilo upnikom priznano v stečajnem postopku.

Po nizu premetank zakrpali finančno brezno 

Za »nov začetek« je nared tudi bioplinarna v Radmožancih, prav ta, iz katere so pred nekaj leti v nedokončano bioplinarno v Lendavi prepeljali sporni digestat. Tako je vsaj mogoče sklepati po nizu premetank, s katerimi so zakrpali tudi to finančno luknjo.
Bioplinarno v Radmožancih je obvladovalo več družb. Družba Invest storitve energetika je šla v stečaj marca 2018, vendar so v stečajnem postopku ugotovili, da stečajna masa ne obstaja, torej da nimajo česa deliti. Za njo je ostalo 73 milijonov evrov neplačanih terjatev, ki jih je prijavilo 38 upnikov.

2bf186e587a4c409f81a59afb7627678
Nataša Juhnov
Marjan Kolar

Brez poplačila upnikov se je končal tudi stečaj druge družbe, to je BTE3, za katero je ostalo 660 tisoč evrov terjatev, od tega je 575 tisoč evrov prijavila finančna uprava. V prisilni poravnavi je Plinprom, družba, katere direktor je Kolar. Terjatve v višini 3,9 milijona evrov je prijavilo 94 upnikov, s tem da so milijon evrov terjatev upniki spremenili s konverzijo v lastniške deleže. Tukaj se jasno razkrije stičišče z Matozom – predujem za začetek prisilne poravnave je plačala družba Biologica v lasti Nataše Matoz, soproge Francija Matoza, Odvetniška družba Matoz pa je potem po pooblastilu Biologice naredila vse nadaljnje korake. 
Lastnica radmožanske bioplinarne je tudi družba Centurio, v kateri je družbenica Tetyana Kolar, direktor pa Marjan Kolar. Družba lani in letos ni ustvarila niti evra prihodkov, a je pred dvema mesecema, konkretno 16. septembra, dosegla izbris vpisane obremenitve za terjatev, ki jo je imela država, v višini kar 700 tisoč evrov. Od naštetih družb, ki so obvladovale oziroma še obvladujejo bioplinarno v Radmožancih, je dejavna še družba Keter energetika iz Ljubljane, ki se ukvarja z dejavnostjo obnovljivih virov energije.

Občina bo preverjala vplive na okolje 

Predstavniki družbe Pannonia Bio Gas oziroma novega lastnika dobrovniške bioplinarne so se že sestali z županom Marjanom Kardinarjem in napovedali ponovni zagon bioplinarne. Do sestanka je prišlo na njihovo pobudo. »Občina podpira vsako podjetniško dejavnost, vendar tudi pričakuje ter zahteva popolno spoštovanje zavez glede vplivov na okolje, kar bomo zaradi slabe izkušnje v preteklosti tudi dosledno preverjali,« je izjavil župan Občine Dobrovnik.
Nove lastnike so opozorili, da bodo vztrajali pri izpolnjevanju vseh zahtev, navedenih v okoljevarstvenem dovoljenju, kot so veljale ob začetku delovanja naprave. Tako glede zelenega pasu in vzdrževanja cest kot tega, kdaj naprava lahko deluje. Prav tako digestata ne bodo smeli trositi na površine, oddaljene manj kot 300 metrov od stanovanjskih hiš.

bioplinarna-lendava franci-matoz marjan-kolar DOBROVNIK
Kaj zdaj berejo drugi