vestnik

Predvolilni zaplet v Ljutomeru

Majda Horvat, 13. 11. 2018
Igor Napast
Občinska volilna komisija v Ljutomeru je na novo določila lokacijo za predčasne volitve, potem pa je prišlo do zapleta. 
Aktualno

Predvolilni shod neodvisne liste Olge Karba in predčasne volitve hkrati v Domu kulture v Ljutomeru? To bi bila kršitev zakona o lokalnih volitvah. OVK je na novo določila lokacijo za predčasne volitve, kar sta spregledali tako Mira Rebernik Žižek kot tudi županja.   

Neodvisna lista Olge Karba je na ljutomerski Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) prve dni oktobra oddala vlogo za uporabo dvorane v Domu kulture Ljutomer za srečanje s krajani in predstavitev Olge Karba kot županske kandidatke. To naj bi potekalo v četrtek, 15. novembra ob 17. uri, kar je navedeno tudi na vabilih, ki so jih že prejela gospodinjstva. JSKD je namreč kot upravljalec objekta dal za to soglasje, šele pozneje pa so ugotovili, da bodo v njem istočasno potekale predčasne volitve.
To bi bila kršitev zakona o lokalnih volitvah, je o morebitnem hkratnem odvijanju predčasnih volitev in predvolilnega shoda dejal Dušan Vučko, direktor Državne volilne komisije. Zakon namreč določa, da je na volišču prepovedana vsakršna volilna dejavnost, za volišče pa se šteje tako sam objekt, kjer potekajo volitve, kakor tudi njegova bližnja okolica. Vučko je tudi povedal, da je že opravil pogovor s predsednikom občinske volilne komisije (OVK) in da so se dogovorili, da bo napovedano srečanje s krajani lahko izvedeno v istem objektu šele potem, ko bodo volišče zaprli


Mira Rebernik Žižek, vodja JSKD, je pojasnila, da so o sklepu občinske volilne komisije o določitvi volišč bili obveščen, vendar so spregledali zadnjo vrstico, torej, da bodo v Domu kulture Ljutomer potekale tudi predčasne volitve. V preteklosti so namreč te potekale v drugem objektu. Očitno pa je to spregledala tudi županja Olga Karba. OVK je namreč sklep o določitvi volišč sprejela 3. septembra, Karbova pa se je za koriščenje prostora in prost termin prvič zanimala pri Rebernik Žižekovi 7. oktobra.


Zaradi napake, ki se jim je primerila, je Rebernik Žižekova 6. novembra poslali po elektronski in klasični pošti na naslov županje dodatek k odločbi oziroma soglasju za uporabo prostorov s spremembo ure, in sicer, da je dvorano mogoče uporabiti za predvideno srečanje isti dan od 19.30 do 22.30 ure. S tem pa so seznanili tudi občinsko volilno komisijo (OVK), ki ji predseduje Jožef Panič. Zaradi poteka predčasnih volitev je JSKD že premaknil na poznejšo uro tudi sredino abonmajsko predstavo, vstop v dvorano za obiskovalce te javne prireditve pa jim bo omogočen šele ob 19.15 uri.
Ob vsem zapletu, ki se jim je zgodil, pa je Rebernik Žižekova še opozorila, da JSKD ni upravljavec galerije, kjer je zdaj urejeno volišče, ampak je to Splošna knjižnica Ljutomer, ta pa o ureditvi volišču v tem prostoru sploh ni bila obveščena. Na zahtevo komisije je ta prostor moral odpreti uslužbenec JSKD. V preteklosti so se volitve vedno odvijale v avli objekta in ne v galeriji.