vestnik

Radenci: Predlog odloka o letošnjem proračunu v prvi obravnavi svetniki potrdili, Leljak ni odstopil

Vida Toš, 25. 1. 2020
Vida Toš
O predlogu proračuna je 13 svetnikov glasovalo za, ena članica sveta se je iz glasovanja izločila, dva pa sta se glasovanja vzdržala.
Aktualno

Ali: tresla se je gora ...

Svetniki občine Radenci so se sinoči, po ponedeljkovem neformalnem srečanju, na katerem je župan Radenec, Roman Leljak, na njihove prošnje naposled svetnikom natančneje predstavil večje naložbe in njihovo finančno konstrukcijo, sestali na 11. redni seji. Osrednja točka je bil predlog odloka o proračunu občine Radenci v prvi obravnavi.

Proračun občine Radenci za leto 2020 je sestavljen tako, da je na strani prihodkov 11 milijonov 600 tisoč evrov, na odhodkovni strani pa 14 milijonov 500 tisoč evrov. Za letošnji proračun je radenska občina predvidela 9 milijonov evrov, največji načrtovani investiciji pa sta nova čistilna naprava in telovadnica pri Osnovni šoli Kapela. Poleg teh želijo začeti še z naslednjimi investicijami: knjižnico z medgeneracijskim središčem, igrišče za nogomet z umetno travo pri Športnem centru Slatina, začetek urejanja bazensko-parkovnega kompleksa, pripravljalna dela za obnovo ceste Radenci-Grabonoš, sanacija dela vodovoda v Radencih in še nekatere druge.

radenci, občina-radenci, proračun-2020, seja-občinskega-sveta-radenci
Vida Toš
O predlogu proračuna je 13 svetnikov glasovalo za, ena članica sveta se je iz glasovanja izločila, dva pa sta se glasovanja vzdržala.

Zadolževanje v letu 2020 je v občini Radenci predvideno v višini milijon 560 tisoč evrov; skupni primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov pa je predviden na milijon 400 tisoč evrov, na občini pa ocenjujejo, da bo prenos sredstev in lanskega leta v višini milijona in pol, ki bi ta primanjkljaj pokril.

Najrazličnejši občinski odbori so nato podali mnenja o tem, ali proračun podpirajo in večina jih je proračun podprla. Tudi odbor za proračun in finance, čeprav sta bila v tem odboru dva člana za, dva sta se glasovanja o proračunu vzdržala, ena pa se je iz glasovanja izločila. Podobno je bilo v odboru za šport in turizem, v katerem sta bila dva člana za, trije pa vzdržani, zato je odbor svetnikom dal mnenje, da naj vsak glasuje po lastni presoji.

V razpravi svetnikov, po podanih mnenjih odborov, pa so nekateri svetniki povedali, da nikakor niso proti gradnji telovadnice na Kapeli, saj je ta res nujno potrebna, ne zdi pa se jim primerna velikost telovadnice, saj se jim zdi za šolo s toliko otroki telovadnica prevelika. Konec koncev, je menil eden od svetnikov, imajo v občini že probleme z vzdrževanjem ene telovadnice. In večja kot bo telovadnica, dražje bo tudi vzdrževanje, je še menil. Ob koncu točke o proračunu je 13 svetnikov glasovalo za predviden proračun, ena članica sveta se je iz glasovanja izločila, dva pa sta se glasovanja vzdržala.

Predlog proračuna so svetniki s tem dali v javno obravnavo, po glasovanju pa je Roman Leljak dodal le še, da ne odstopa in nadaljuje svoje delo župana. Na začetku januarja je namreč, če proračuna ne bi potrdili, med drugim grozil s svojim odstopom.

radenci, občina-radenci, proračun-2020, seja-občinskega-sveta-radenci
Vida Toš
O predlogu proračuna je 13 svetnikov glasovalo za, ena članica sveta se je iz glasovanja izločila, dva pa sta se glasovanja vzdržala.