vestnik

Radenci: Upravno sodišče pritrdilo pobudniku

Vestnik.si, 26. 2. 2021
Roman Leljak
Sporna cesta.
Aktualno

Upravno sodišče pritrdilo Francu Vukajču, predlagatelju referenduma.

Odločitev župana občine Radenci, da je pobudo za razpis referenduma, povezano s preimenovanjem Titove ceste v Cesto osamosvojitve Slovenije, šteje za ne vloženo, je bila nepravilna. Pobudnik Franc Vukajč je petega januarja 2021 vložil pobudo volivcem za razpis referenduma z vprašanjem, ki se glasi: " Ali ste za to, da se uveljavi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdravliškem kraju Radenci z dne 29.12.2020, ki v 39. točki 1. člena določa, da se termin »Titovo cesto« zamenja s terminom »Cesto osamosvojitve Slovenije«, ki je bil sprejet v skrajšanem postopku na 19. redni seji občinskega sveta Občine Radenci dne 29.12.2020?"

titova-cesta, radenci
M.V.
Titova cesta

Župan Roman Leljak je pobudo označil za neskladno z zakonom, kar po mnenju upravnega sodišča ni pravilna odločitev, saj je bila vložena pravočasno. Prav tako je pobudnika neutemeljeno pozval k dopolnitvi pobude.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine. Razpiše ga v 15 dneh od vložitve zahteve volivcev.

radenci titova-cesta leljak vukajč