vestnik

Radenska: Tri srca postajajo zelena

Timotej Milanov, 17. 3. 2021
Nataša Juhnov
Danes Radenska 30 odstotkov pijač celotnega portfelja proda v stekleni embalaži in 70 odstotkov v plastični.
Aktualno

V družbi se zavedajo pomena trajnostnega razvoja, ki se mu želijo v prihodnosti posvetiti v še večji meri.

Blaženje negativnih posledic proizvodnje in distribucije postaja pomemben del nagovarjanja vedno bolj okoljsko ozaveščenih potrošnikov na vseh področjih. Tega se zavedajo tudi v Radenski, kjer se želijo pri prihodnjem poslovanju še v večji meri posvetiti vprašanju trajnostnega razvoja. »To za nas ne pomeni, da bi radi s tem zaslužili, temveč želimo graditi prihodnost. Torej ne gre zato, da bomo danes zaslužili 100 tisoč evrov več, temveč za to, ali bo Radenska čez nekaj desetletij še vedno delovala v tem okolju,« je direktor Marian Šefčovič povedal na tiskovni konferenci, na kateri so želeli javnosti predstaviti ukrepe, ki so jih v zvezi s tem sprejeli v družbi. Tako se po besedah Šefčoviča še posebej posvečajo varovanju vod. Lani so tako s pomočjo novih tehnologij uspeli doseči 10-odstotni prihranek pri porabi tehnološke vode. Do leta 2030 želijo doseči tako imenovano ogljično nevtralnost. Zato pri transportu izdelkov, kjer je to mogoče, uporabljajo vlak kot okolju prijaznejši način prevoza. Posebno pozornost v podjetju posvečajo tudi ločevanju odpadkov, v lanskem letu so izvedli akcijo, v sklopu katere so v Sloveniji in na Hrvaškem posadili 20 tisoč dreves.

radenska, mario-šefčovič
Nataša Juhnov
Marian Šefčovič

30 odstotkov pijač prodajo v steklenicah

Pri embalaži skušajo iskati najti pravo razmerje med potrebami potrošnikov in obremenjevanjem okolja. Tako 95 odstotkov steklene embalaže Radenske že predstavljajo vračljive steklenice, skupno bodo tako v treh letih zmanjšati količino odpadnega stekla za 2000 ton. Tudi pri proizvodnji plastenk si prizadevajo za čim manjšo porabo plastike, zato so njihove plastenke 27 odstotkov lažje od običajnih, gre za tako imenovane 100-odstotne reciklirane plastenke (rPET). »Embalaže ne prodajamo, temveč je za nas zgolj prevozno sredstvo. Z njo ne smemo ravnati tako, da postane smet v naravi, temveč surovina za nadaljnji razvoj.« Danes Radenska 30 odstotkov pijač celotnega portfelja proda v stekleni embalaži in 70 odstotkov v plastični. Poleg okoljske ozaveščenosti je v javnosti vedno pomembnejše tudi zavedanje o zdravi prehrani. Zato so lansko leto v celotni paleti izdelkov zmanjšali količine sladkorja za 2,7 odstotka, a Šefčovič poudarja, da to vedno ni možno, saj potrošniki pri nekaterih izdelkih tega ne sprejemajo. V Združenju industrije pijač pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki mu predseduje Šefčovič, so naredili raziskavo o recikliranju embalaže pijač. Rezultate raziskave naj bi kmalu predstavili javnosti. »Na tem področju je še veliko prostora za izboljšave. Več moramo delati na informiranju potrošnikov, da bodo, poenostavljano povedano, več uporabljali rumeni zabojnik.«

radenska, mario-šefčovič
Nataša Juhnov
Lansko leto je Radenska v celotni paleti izdelkov znižala količine sladkorja za 2,7 odstotka, a Šefčovič poudarja, da to vedno ni možno, saj potrošniki pri nekaterih izdelkih tega ne sprejemajo.

Želijo nadoknaditi izgubljeno

Podatkov o poslovanju v lanskem letu zaenkrat še ne razkrivajo, saj Šefčovič pojasnjuje, da so del skupine Kofola, kjer imajo poenoten način poročanja podatkov o poslovanju, kar se bo zgodilo aprila. A Šefčovič poudarja, da bo epidemija v vsakem primeru terjala velik davek. »Še vedno nismo na istih številkah kot pred epidemijo, saj smo se v zadnjih letih osredotočili ravno na gastronomski (HoReCa) segment in na poslovanje na Hrvaškem, ki je bila v epidemiji prav tako zelo prizadeta.« Pri tem Šefčovič meni, da bo leto 2021 za gospodarstvo še večji izziv kot prejšnje leto, saj bo po njegovih besedah šele zdaj prišlo do krize, kar se bo ponekod odrazilo tudi v zmanjšanju števila delovnih mest, napoveduje se tudi višja inflacija. Kljub temu ostaja optimist glede prihodnjega poslovanja: »Pripravljeni smo na nadaljnji razvoj, zdaj moramo nadoknaditi tisto, kar smo izgubili.« V letu 2019 je družba ustvarila 38 milijonov evrov prihodkov in 5,5 milijona evrov dobička, kar je predstavljalo kar 20 odstotkov večji dobiček v primerjavi z letom poprej.