vestnik

Referenduma v Radencih (za zdaj) ne bo

Vestnik.si, 9. 6. 2021
Marina Vrbnjak
Trenutno se pripravljajo na predhodno posvetovanje k novemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci.
Aktualno

»Župan računa, da bomo popustili, ker se financiramo sami, pa tudi občinske uprave, pravne službe in kupa odvetnikov nimamo za sabo, njegove "igre brez meja" pa plačuje občina. A se ne bomo predali. Tudi blatenje nas ne bo ustavilo,« pravi pobudnik referenduma in član Civilne iniciative Franc Vukajč.

V Radencih že več kot leto dni poteka boj za Titovo cesto. Medtem, ko skupina občanov ostro nasprotuje preimenovanju ulice v Cesto osamosvojitve Slovenije, kot predlaga župan Roman Leljak, le ta vztrajno vrača predlog preimenovanja na dnevni red občinskih sej. To naj bi storil tudi ta konec junija, po tistem, ko je Ustavno sodišče na pobudo skupine občanov in skupine občinskih svetnikov zadnji sprejet odlok odpravilo.

Referenduma ne bo

S tem, ko je Ustavno sodišče odpravilo Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci, ki je bil sprejet konec decembra 2020 in s katerim so preimenovali  Titovo cesto v Cesto osamosvojitve Slovenije, pa je odpadla tudi pravna podlaga za izvedbo predvidenega referenduma. Na slednjem naj bi občani 13. junija odločali ravno o tem, če se odpravljeni odlok uveljavi oziroma se termin Titova cesta v odloku zamenja s terminom Cesta osamosvojitve Slovenije. »Izvedba naknadnega referenduma o splošnem aktu občine, katerega veljavnost je bila odpravljena in ne obstaja več, ni mogoča, saj predmet odločanja ne obstaja. Odločitev na takšnem referendumu pa ne bi imela nobene pravne veljave, saj bi šlo za odločitev o neobstoječem občinskem aktu,« je že v odločbi zapisalo Ustavno sodišče.

S tem se strinjajo tako župan Roman Leljak kot pobudniki referenduma, ki pa jih moti, da  župan do danes (ponedeljek) še ni odstranil table z imenom Cesta osamosvojitve Slovenije. S tem ko je bil odpravljen odlok, je bilo namreč odpravljeno tudi novo poimenovanje ceste.

radenci
M.V.
Konec junija bo občinski svet na mizo ponovno prejel predlog odloka o preimenovanju ulice.

Na mizo nov predlog

 »Žalostna je spet napoved čudnega župana, da bo konec tega meseca ponovno sprejel Odlok in ponovno preimenoval Titovo cesto. Ponovno se bodo pričeli, sedaj že četrtič, referendumski postopki. Civilna iniciativa bo skupaj z občani vztrajala vse do končne zmage!« je dogajanje komentiral Franc Vukajč, pobudnik referenduma in član civilne iniciative. Leljak je namreč napovedal, da bo na redni seji, ki bo sklicana za 29. junij 2021, predlagal ponovno sprejetje spremembe Odloka, po katerem se bo Titova cesta preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije. Tokrat bodo po besedah Leljaka upoštevali 15 dnevni rok za njegovo uveljavitev. Ravno zaradi neupoštevanje tega roka je namreč Ustavno sodišče decembra sprejeti odlok odpravilo kot protiustavnega in nezakonitega. »V primeru, da bodo občani ponovno vložili zahtevo za izvedbo referenduma, pa bo Ustavno sodišče moralo tudi vsebinsko odločiti v smeri odklonilnega ločenega mnenja sodnika Klemna Jakliča in presoditi, ali ime Titova cesta lahko sploh obstaja,« je ob tem pojasnil Leljak. Sodnik Klemen Jaklič je v svojem mnenju zapisal, da pobudniki nimajo pravnega interesa, ohranitev takšnega poimenovanja ulice pa ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe. »Takšno ime, ki je med drugim tudi simbol masovnih zločinov proti človečnosti, prizadene človekovo dostojanstvo žrtev in njihovih bližnjih potomcev ter vsakogar z občutkom minimuma morale in odgovornosti do sočloveka. Poimenovanje ulice s takšno vsebino ni skladno z ustavo svobodne demokratične družbe,« je zapisal.

Popuščali ne bodo

»Župan računa, da bomo popustili, ker se financiramo sami, pa tudi Občinske uprave, pravne službe in kupa odvetnikov nimamo za sabo,  njegove "igre brez meja" pa plačuje občina. A se ne bomo predali. Tudi blatenje nas ne bo ustavilo,« še pravi Vukajč. Trenutno se pripravljajo na predhodno posvetovanje k novemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v zdraviliškem kraju Radenci. »Če bomo na morebitnem v tretje razpisanem referendumu v imenu nekaj čez 80 stanovalcev te ceste odločali vsi občani, imamo pravico, da o tem tudi razpravljamo vsi občani. V prvi vrsti pa seveda stanovalci te ulice, kar bi bilo edino prav in demokratično,« so komentirali člani Civilne iniciative. Županu oziroma občini pa še očitajo, da so predhodno posvetovanje objavili le na občinski strani in radiu, ki ga mnogi občani ne poslušajo.

Sprejem po skrajšanem postopku?

Predhodno posvetovanje k predlogu odloka je razpisano v obdobju od 2.6.2021 do 17.6.2021.

Občinskemu svetu komisija predlaga  tudi, da predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o imenovanju ulic, trgov in naselij v občini Radenci na naslednji občinski seji sprejmejo po skrajšanem postopku.

radenci referendum ulica-osamosvojitve-slovenije titova-cesta